NOTA INFORMATIVA SOBRE EL COL·LECTIU VULNERABLE

  • Informació dels SPRL

 Davant de la situació d’incertesa i neguit del col·lectiu de persones vulnerables i especialment sensibles, provocada pel Departament al no donar-los resposta ni fer-los  cap comunicació sobre la seva situació el curs vinent, ens hem posat en contacte amb el Departament d’Educació i la seva resposta ha estat la següent:

Des de les seccions de prevenció de riscos laborals (SPRL) dels serveis territorials i del servei de prevenció del CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) contactaran amb totes aquelles persones que no es puguin incorporar presencialment al centre abans no acabi aquesta setmana.

A la resta de personal vulnerable se’ls farà arribar una valoració i recomanacions de forma imminent. El Departament d’Educació preveu que el resultat de la valoració els hi arribi molt aviat. Ho està acabant de tancar amb les empreses encarregades de portar-ho a terme.

Si passat un temps prudencial, no es posen en contacte amb vosaltres, us aconsellem que  que us adreceu a les SPRL dels Serveis Territorials i del CEB.

Adreces i telèfons de les seccions de prevenció de riscos laborals de cada Servei Territorial i del CEB :

Serveis Centrals de Prevenció de Riscos Laborals

[email protected] 

Telèfon: 934 006 900 ext. 3913

Barcelona Comarques

[email protected]

Telèfon: 934 816 000 ext. 5303

Baix Llobregat

[email protected]                                            

Telèfon: 936 859 450 ext. 6259

Vallès Occidental

[email protected]

Telèfon: 937 484 455 ext. 6132

Maresme – Vallès Oriental

[email protected]

Telèfon: 936 931 890 ext. 6478

 Catalunya Central

[email protected]                                                                

Telèfon: 936 930 590 ext. 7022

 Girona

[email protected]

Telèfon: 872 975 600

 Lleida

[email protected]

Telèfon: 973 279 999 ext. 5836

 Tarragona

[email protected]

Telèfon: 977 251 440 ext. 5106

 Terres de l’Ebre

[email protected]

Telèfon: 977 448 711 ext. 5249

 Consorci de Barcelona

[email protected]

Telèfon: 935 511 000 ext. 6811 / 6806

 Enllaços amb informació sobre la declaració responsable, quan cal fer-la i formulari

https://educaccio.wpsysadmin.dev/2020/educacio/publica/declaracio-responsable-enfront-el-covid-19/

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2018004:3:114036872181697::NO:3:: 

 

  • Procediment que es segueix quan, feta la declaració responsable, s’és personal vulnerable

 Des de l’empresa contractada per la SPRL dels SSTT o CEB es posen en contacte amb la persona per tal de que els faciliti els informes i dades mèdiques que correspongui. Fet això han de fer arribar informe de la valoració del nivell de risc i de les mesures d’adaptació del lloc de treball o si escau informe favorable a la tramitació de la IT (incapacitat temporal) com a treballador o treballadora especialment sensible. 

  • Tramitació de la IT (Incapacitat temporal)

 La baixa no la gestiona la SPRL. L’ha de gestionar la mateixa persona, a la qual s’ha comunicat que és especialment sensible, davant el sistema de Salut presentant l’informe favorable. 

  • Enllaç amb informació sobre el Procediment d’actuació dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2 i la normativa vigent 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

 Des de CCOO hem sol·licitat la immediata reunió de la comissió paritària de salut laboral, per tractar tots aquests assumptes tan sensibles que afecten la salut de les persones que treballen en els centres educatius, per revisar com s’han valorat els riscos i les mesures a adoptar comunicades i com s’està s’està aplicant el procediment dels SPRL davant l’exposició al SARS-Cov-2. En el cas de que es comuniqui l’adaptació del lloc de treball les direccions dels centres tenen la informació, formació i suport de l’administració per poder fer-ho amb garanties?

 Amb el dret a la salut de les persones no s’hi pot jugar!