Formació en línia gratuïta per al professorat: la LOMLOE, del context a la programació d’aula

S’aprofundirà en el sentit de la nova Llei i aquells elements nous que aporta, especialment els referits al context, el currículum, les condicions per a l’avaluació, promoció i titulació de l’alumnat d’ESO i de Batxillerat, i a l’elaboració de les programacions didàctiques. Així mateix, es detallaran aquells aspectes de la LOMLOE que tenen una incidència en el dia a dia de l’aula (idees, conceptes, definicions, etc.) i s’explicarà com afrontar els temes relacionats amb la programació, l’avaluació, etc. Inscriu-te aquí i reserva la teva plaça.

Dimecres 23 de novembre
Programa:

17:00 – 17:40. El contexto de la LOMLOE. Nuestro sistema educativo como “anomalía”. ¿La necesidad del cambio propuesto? Alonso Gutiérrez

17:40 – 17:45. Descans.

17:45 – 18:25. Las novedades referidas al currículo, la evaluación, la promoción y la titulación (en ESO y Bachillerato). Juan Sánchez

18:25 – 18:30. Descans.

18:30 – 19:10. Programar en la LOMLOE: currículo, programación y evaluación. Roberto González

19:10 – 20:00. Debat i Preguntes.