Demanem propostes valentes per la seguretat dels centres educatius!

El Departament, desatenent la demanda de CCOO, no ha convocat la comissió paritària de salut laboral. Demanem propostes valentes per la seguretat dels centres educatius!

Uns dies abans de Nadal des de CCOO Educació ja vam denunciar la inactivitat del Departament davant l’alarmant increment de contagis en els centres educatius que es va produir al final del trimestre escolar. Tot i que la situació era previsible el Departament no va afegir llavors cap tipus de mesura preventiva per tal d’anticipar-se a  l’onada de contagis, abandonant la comunitat educativa i el personal més vulnerable. 

CCOO vam denunciar la manca d’informació per part del Departament i de possibilitat de participació dels representants dels treballadors i treballadores, que s’ha produït de forma reiterada en el marc de la pandèmia i vam sol·licitar la convocatòria d’una reunió extraordinària de la comissió paritària de salut laboral pel desembre. Ja a inicis de  gener, lamentem que el Departament no l’hagi convocada i esperem que  les propostes que dugui demà, 4 de gener, a la reunió del Consell Interterritorial del Consell Nacional de Salut, siguin valentes i que s’hi esmercin recursos, que verdaderament apostin per la seguretat als centres educatius.

Tenint en compte les dades actuals SARS-COv-2 dels casos positius diaris, que ja han arribat a la xifra de 24.000, l’inici del segon trimestre es preveu amb nombroses baixes del personal dels centres educatius i més que se’n puguin produir durant les primeres setmanes si no s’adopta cap mesura més de detecció i prevenció des de l’inici. També hem de tenir present que per una presencialitat amb seguretat i qualitat, cal que el Departament s’anticipi i reforci la borsa docent i/o que aquesta s’obri de forma excepcional, per assegurar la cobertura de les baixes i evitar la sobrecàrrega de feina dels equips docents si aquestes baixes no es poden cobrir d’immediat.

Lamentem que el Departament no hagi tingut en compte fins al moment cap de les mesures proposades per CCOO, com són, entre d’altres, la disminució de les ràtios, el proveir al personal dels centres de mascaretes FFP2, la instal·lació de sistemes de ventilació mecànica als centres i la mesura de la qualitat de l’aire a les aules, imprescindibles sobretot en aquesta època de l’any en la qual la ventilació natural creuada és pràcticament impossible degut a les baixes temperatures. Des de CCOO considerem que el Departament s’ha relaxat amb una de les mesures més efectives com és la ventilació de les aules, tenint en compte que la propagació del virus es produeix bàsicament mitjançant aerosols. 

Exigim que s’adoptin mesures de prevenció col·lectiva per portar a terme una ventilació efectiva com és la implementació de sistemes de ventilació mecànica, que compta amb el suport de bona part dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya que aprovaren la moció presentada per CCOO. En aquests moments el Departament té l’oportunitat de portar-ho a terme ja que ha rebut fons europeus per invertir en eficiència energètica i salut, tenint posada la mirada en la situació sanitària actual però també futura, respecte a la qualitat de l’aire que es respira a les aules.

La presencialitat als centres educatius és la situació més equitativa i desitjable per a tot l’alumnat, però aquesta ha de ser amb seguretat. Per això és necessària una combinació de totes les mesures preventives possibles i que s’hi esmercin recursos. És molt important que aquestes mesures no deixin ningú enrere i tinguin en compte totes les persones treballadores de tots els sectors educatius i socioeducatius.

Per altra banda, posem l’accent en l’Educació Infantil, on cal encara més un reforç en recursos humans i tècnics donades les característiques de la feina amb criatures tan petites que no porten mascareta ni estan vacunades.

Esperem que les mesures que s’acabin proposant no siguin purament cosmètiques, improvisades ni parcials com ara eixamplar la distància de seguretat una mica, quan en molts centres, per les dimensions de les aules, és impossible a la pràctica el seu compliment o donar simplement orientacions per efectuar la ventilació natural creuada. Hem de vetllar per la seguretat i la salut de totes les persones, tant de l’entorn educatiu com de tota la societat, i al mateix temps treballar per tal d’evitar un augment de la bretxa social.