Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del personal del Departament d’Educació (18/03/2021)

1.Dades Covid-19

El total de declaracions responsables són més de 100.000 perquè hi ha persones que les han fet més d’una vegada i persones que ja no estan treballant al departament.

Es graven de la mateixa manera les baixes covid i els confinaments. No és possible diferenciar-los.

Baixes per Covid-19

Incidència Tipus observacions 26/1/21 23/02/21 15/03/21
Llicència per malaltia/incapacitat temporal Accident Laboral

 

Covid19 806 736 516
Llicència per malaltia/incapacitat temporal Accident

Laboral

  1.311 991 856

 

Incidències acumulades des d’inici de curs

Incidència Tipus observacions 26/1/21 23/02/21 15/03/21
Llicència per malaltia/incapacitat temporal Accident Laboral

 

Covid19 5.590 6.968 7.519
Llicència per malaltia/incapacitat temporal Accident

Laboral

  7.239 8.776 9.568

 

Incidències per Serveis Territorials

Incidència Tipus observacions CEB GI LL T COM TE BLL VOC VOCM CC
Llicència per malaltia/incapacitat temporal Accident Laboral

 

Tots els accidents laborals 117 125 151 138 174 41 214 134 162 116

 

2. Publicació a la intranet del Departament

Es publicaran unes mesures sobre el magatzematge del gel hidroalcohòlic pel seu risc i es farà arribar als centres.
Mascareta i veu
Aquesta publicació ja està penjada a la intranet amb unes pautes mitjançant infografies i un vídeo d’un especialista amb logopèdia. https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Prevencio-riscos/Us-eficient-veu/Pagines/us-mascareta.aspx

3. Distribució material covid-19 als centres educatius pel 3r trimestre.

Enviaran una primera tramesa justament després de setmana santa (principis d’abril) per aquest 2n trimestre.

El material l’enviaran directament al centre a diferència de les últimes trameses. Cada territori tindrà la seva distribució de forma específica. Ja tenen comprat el material fins a final d’any. A final de maig lliuraran el material pel 1r trimestre del curs 21-22. Estan gestionant la distribució del gel hidroalcohòlic.
CCOO tornem a demanar mascaretes FFP-2 per a tot el personal educador.

4. Mascaretes transparents

Hi ha problemes de certificació, el 12 febrer va sortir surt un nou decret del Ministerio amb uns requisits per les mascaretes higièniques el qual els ha complicat la distribució. Només una mascareta té el 90% de filtració segons la interpretació de la norma i és la que estan distribuint als centres. Estan pendents dels aclariments del Ministerio i del Departament de salut per clarificar si el 70% de filtració és vàlid en l’entorn escolar.

5. Relació i percentatges del personal dels centres educatius vacunats (docents, personal laboral, PAS, monitors, etc.)

S’han vacunat 150.000 treballadors i treballadores del departament d’educació. A finals d’abril es preveia de començar la 2a tanda de vacunació. Es van fer 112.000 cribratges a tots els centres educatius amb 1.790 positius.A nivell UE i Regne Unit han vacunat 17 milions, a Espanya 900.000 de vacunacions fetes.El Departament d’Educació no gestiona aquest tema, ho fa el Departament de Salut.

Han sorgit casos amb una patologia que no consta als efectes secundaris. Concretament són 14 casos d’aquests 17 milions: 11 casos a UE i 3 al Regne Unit. A Espanya s’han donat 3 casos de trombosis. De moment s’ha resolt aturant-ho tot. S’ha de veure si aquests efectes tenen a veure amb aquesta vacuna o no. No necessàriament ha d’estar lligat amb la vacunació. A partir d’aquí es prendrà una decisió.

L’OMS s’ha manifestat a favor de que es continuï vacunant. Avui estan pendents d’un informe de l’agència europea del medicament. A partir d’aquí es reunirà el consell interterritorial on decidiran que fer, després salut definirà quina actuació fa. L’aturada es fa durant 15 dies.

La gent que s’ha vacunat fa més de 14 dies no s’han de preocupar de res. La franja que s’ha vacunat durant les últimes 2 setmanes i tenen forts mal de caps, vòmits, alteracions visuals es recomana que s’adrecin al metge o truquin a urgències.

Les segones dosis estan previstes d’aquí a 12 setmanes perquè allargar-les beneficia la immunitat. El tema estarà resolt d’aquí a què es rebi la 2a vacuna. El personal educador ha d’esperar a rebre nous missatges.

El departament insisteix en el fet que estiguem donats d’alta a la meva salut i introduir el telèfon correctament a l’atri. Cal esperar a rebre el missatge.

CCOO sol·licitem al departament la previsió de la vacuna pels majors 55 anys (hi ha força centres, amb un % molt alt amb persones d’aquest tram d’edat). Aquest comenta que Salut va ajustant les vacunes a tothom que pot amb les vacunes que té i la planificació que pot fer. Era partidària d’utilitzar l’Astra Zeneca amb aquests col·lectius. Tenen dades de vacunació per aquesta franja i a partir d’aquí es farà un reajustament. La idea era d’ampliar a més marge d’edat.

CCOO demanem al departament informació sobre el subministrament de lots de vacunes que suposadament poden ser defectuosos. Aquest comenta que els primers casos van sortir a Àustria, on s’estava vacunant amb una partida concreta. La 1a reacció va ser aturar la partida, però després quan s’han arribat aquests 14 casos, s’ha vist que no és un tema de partida. Per això s’ha aturat tot per veure si la vacuna està relacionada amb les trombosis. S’ha de veure si hi ha aquesta correlació.

6. Actuacions fibrociment

En el 2020 s’han fet força actuacions, 6 de les quals, no es van fer efectives. Treballen amb retirades de cobertes i altres elements de fibrociment, amb les pissarres actuen com sempre, en el moment que es detecta es retira.

S’està treballant perquè arribin els fons Europeus i així poder accelerar les retirades d’amiant.