CCOO aconseguim que surtin totes les places d’oposicions amb la nova normativa que afavorirà l’estabilització del personal interí (Vídeo)_

CCOO aconseguim que surtin totes les places d’oposicions amb la nova normativa que afavorirà l’estabilització del personal interí. Es preveu que aquesta normativa, que CCOO estem negociant en l’àmbit estatal, contempli que les proves no siguin eliminatòries, que l’experiència pugui comptar molt més en la fase de concurs, que les oposicions aprovades en convocatòries anteriors tinguin més valor, etc.

A la Mesa Sectorial de personal docent no universitari d’avui CCOO hem expressat una vegada més al Departament que cal treballar ja en la línia d’un Pacte d’Estabilització. Aquest Pacte ha d’incloure la convocatòria de les places de reposició, d’estabilització i les que calguin fins a arribar a un 8% de temporalitat, tal com contempla la llei per a la reducció de la temporalitat a les administracions públiques que s’està tramitant al Senat en aquest moment.

A més, aquest Pacte d’Estabilització ha de permetre diferir la publicació de la convocatòria a l’any 2022 un cop que el RD 276/2007 tingui la transitòria nova aprovada. Aquesta transitòria ja ha iniciat i acabat la consulta pública que és el primer pas per a la seva aprovació. És important que esperem a la finalització d’aquest procés perquè així podrem garantir unes oposicions amb un valor màxim de l’experiència, una simplificació del procés i un millor accés a cos superior i a l’adquisició de noves especialitats. És a dir, si esperem a convocar places les condicions seran més favorables als interins i això és bàsic si el que volem és estabilitzar les persones que ja treballen a l’educació pública. Es preveu que aquesta normativa, que CCOO estem negociant en l’àmbit estatal, contempli que les proves no siguin eliminatòries, que l’experiència pugui comptar molt més en la fase de concurs, que les oposicions aprovades en convocatòries anteriors tinguin més valor, etc.

Amb relació a si cal esperar o no al nou marc normatiu que es desprengui de la revisió del RD 276/2007 per a convocar les places de reposició l’any 2022, la Directora General del Departament d’Educació ha manifestat avui que portaria a terme la posició majoritària a la part sindical expressada a la Mesa Sectorial. CCOO ens hem quedat en solitari defensant que totes les places es convoquin el més aviat possible amb el nou sistema que afavoreix l’estabilització de les persones interines. Aquesta posició ha esdevingut la majoritària.

També hem expressat que volem un Pacte d’Estabilitat amb garanties de continuïtat per a persones majors de 53 anys d’edat o persones amb 20 anys o més de serveis prestats. Aquestes persones han de tenir garantida la feina fins a la seva jubilació.

Finalment, hem manifestat al departament que no acaba de portar la informació necessària perquè es pugui donar una negociació en condicions. No ens informen de les plantilles dels centres de forma que constin les places de persones funcionàries de carrera, les comissions de serveis, els interinatges amb titulars amb destinació definitiva i interinatges sense titulars d’abans de l’1 de gener de 2016, així com les vacants a mitja jornada. Aquestes són dades que hem demanat a les dues darreres meses i que són importants i imprescindibles per negociar l’estabilització a les meses.

CCOO Educació seguim treballant per aconseguir un Pacte d’Estabilitat segur per a totes les persones interines. Ho aconseguirem entre totes i tots!

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]