Escoles d’educació especial. Retribucions 2021 de personal a pagament directe

Aquí tens l’informació en pdf.

Per a l’any 2021 es va acordar i firmar,  el 16 de desembre, un increment d’un 1’8% per avançar en l’equiparació amb el personal en pagament delegat.

Les empreses procediran a la regularització de taules al mes següent a la publicació i disposaran de tres mesos per abonar els endarreriment a partir de la data de publicació d’aquest acord en el DOGC que substitueix a qualsevol acord anterior.

També es va acordar reunir-se el dia 27 de gener per tancar la classificació professional dels IFE i PFI.

Retribucions  2021

Personal docent Salari Base Triennis Complement específic
a) Tècnic grau superior vigent 1.991,79 52,11 134,71
b) Mestre, mestre taller 1.688,36 39,31 123,33
c) Logopeda 1.688,36 39,33 123,33
Personal tècnic
a) Fisioterapeuta 1.699,18 48,16 123,74
b) Educador 1.318,77 43,23 109,48
c) Monitor esbarjo/, menjador i transport 1.318,77 44,00 43,00
Personal administratiu
a) Cap administratiu 1.940,09 59,51 0,00
b) Oficial administratiu 1.534,62 47,17 0,00
c) Auxiliar administratiu 1.337,68 40,98 0,00
Personal de serveis generals
a) Cap de serveis generals 1.656,97 50,79 0,00
b) Oficial de serveis generals 1.456,43 44,64 0,00
c) Auxiliar de serveis generals 1.337,68 40,98 0,00