Per fi avui, es publica al DOGC el IX Conveni de Residències, Centres de dia i Llars per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual

Avui, 27 de febrer del 2023 s’ha publicat en el DOGC el IX Conveni de Residències, Centres de dia i Llars per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya

Aquest acord signat el dia 14 de novembre de Conveni, amb el SI crític de CCOO. Amb congelació salarial 2021 i un increment salarial del 3% pel 2022 amb efectes d’1 de gener 2022. Aquest increment afectarà el salari i la resta de conceptes salarials: plusos i antiguitat.

Taules salarials 2022

GRUPS PROFESSIONALSÀREA FUNCIONAL  SUBGRUP  LLOC DE TREBALLIMPORT EN EUROS
  GRUP 1  ATENCIÓ DIRECTA Director/a tècnic/a, Metge/essa generalista, Psiquiatre/a, Neuròleg/òloga, Psicòleg/òloga, Pedagog/a  2.245,35 €
GRUP 2  ATENCIÓ DIRECTA Infermer/era, Treballador/a social, Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Educador/a social i resta de llocs de treball que requereixin titulació de grau.    1.696,86 €
GRUP 3ATENCIÓ DIRECTA Auxiliar Tècnic Educatiu/va1.328,11 €
GRUP 4ATENCIÓ INDIRECTA Advocat/ada, Enginyer/a, Economista.2.149,65 €
GRUP 5               GRUP 6    ATENCIÓ INDIRECTA  5.1Graduat/ada social, Enginyer/a tècnic, Titulat/da mercantil o tècnic/a i resta de llocs de treball similars que requereixin titulació de grau.  1.625,18 €
5.2Cap d’administració1.678,94 €
5.3Cap de serveis generals1.444,73 €
ATENCIÓ INDIRECTA6.1Oficial administratiu/va de 1a1.342,55€
6.2Oficial administratiu/va de 2a i Oficial de serveis generals (Oficial de magatzem, Cuiner/a, Conductor/a, Oficial de manteniment)      1.272,57€
6.3Auxiliar administratiu/va, Auxiliar de serveis generals (Netejador/a i altre personal de serveis domèstics, Ajudant/a de cuina, Bugader/a, Auxiliar de magatzem, Telefonista, Conserge, Personal no qualificat).    1.196,65€
Import en euros
Antiguitat27,23
Plus de nocturnitat184,11
Plus de festiu20,95
Plus de festiu especial41,90
Caps de setmana20,95

La regularització dels salaris seran efectives en el mes de la publicació en el DOGC del conveni i el pagament dels endarreriments es faran efectius en un termini de 60 dies a partir de l’esmentada publicació.

Per primera vegada s’ha inclòs la clàusula d’ultraactivitat del conveni.

Us informem també que aquest conveni neix denunciat i que les negociacions ja s’han iniciat en el mes de gener de 2023 del X Conveni de Residències, Centres de dia i Llars per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual .

Per quin motiu un SÍ CRÍTIC?

Per unes raons molt senzilles. CCOO considerem que és del tot injust per les persones treballadores del sector que 2021 quedi sense cap increment salarial i, a més a més, considerem que l’increment del 3% pel 2022 és insuficient.

En el marc de la negociació, CCOO vam proposar que, com a mínim, 2021 havia de quedar compensat d’alguna manera -fos mitjançant una paga compensatòria o assegurant una correcció del complement de cap de setmana que fes efectiu el seu pagament des del primer dia- i que el 2022 havia de tenir un increment salarial del 3,5% en amunt. Inicialment, UGT va estar d’acord amb la nostra proposta, però, finalment, va decidir legítimament assumir la proposta patronal.

Davant d’aquesta situació, CCOO hem optat pel SÍ CRÍTIC per tal d’assegurar, primer, que tothom cobri l’increment salarial i no tinguem un acord d’eficàcia limitada i , segon, que d’una vegada per totes s’ha tingut la nostra reivindicació d’arreglar la ultraactivitat del conveni.

Des de CCOO, denunciem, que la gent treballadora no pot continuar perdent poder adquisitiu any rere any. Calen uns salaris en consonància amb el cost de la vida i que la crisi no la paguem, com sempre, la classe treballadora.