Retribucions a les escoles concertades: increment del 2,5%

Per al present any, fruit dels Acords signats per CCOO al mes d’octubre de 2022 i que són d’aplicació directa al personal de l’administració pública i per homologació al personal docent dels centres concertats, tindrem un increment fix del 2,5% per a tot l’any 2023.

També s’hi afegirà a l’octubre un 0,5% retroactiu des del gener, si l’IPC no es redueix, i un 0,5% més, en cas que el PIB arribi al 2,1%.

El Departament d’Educació informa que, una vegada aprovats els pressupostos del Govern per al 2023, faran efectius tant els endarreriments generats des de gener fins a març, com l’actualització de les taules en la propera nòmina del mes de març.

Descarrega les taules salarials en PDF

Personal docentSou BasePlus analogiaComplement EspecíficTrienniComplement Tutoria
Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària
Professor/a titular1.791,14 €448,35 €35,95 €38,87 € 
61,78 €
Instructor d’educació física1.391,21€  34,86€ 
Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius 
Professor/a titular2.113,04 €415,40 €35,95 €46,88 €86,90 € *61,78€
Professor/a ADJUNT CF1.914,04 €467,46 €35,95 €38,87 € 
 

*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

                                    COMPLEMENT ESTADIS

Estadis1r.119,66€2n.125,84€3r.142,66€4rt.154,49€5è.135,24€
Acumulat mensual 245,5 €388,16 €542,65 €677,89 €

COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2022

Càrrecs directiusCentres estructura cíclicaCentres amb 1 o 2 líniesCentres amb 3 o 4 líniesCentres amb 5 o més línies
Educació Primària
Director/a392,44 €562,23 €774,00 €819,38 €
Subdirector/a —-399,13 €485,26 €511,80 €
Cap d’estudis267,85 €399,13 €485,26 €511,80 €
Educació Secundària Obligatòria
Director/a—-756,64 €818,43 €—-
Subdirector/a—-—-623,83 €—-
Cap d’estudis—-574,57 €623,83 €—-
Coor. pedagògic/a—-—-623,83 €—-
Cap de Departament—-86,90 €86,90 €—-
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a756,64€
Cap d’estudis574,57 €
Coordinador pedagògic574,57 €
Cap de Departament83,55 €

CCOO ens mobilitzem i pressionem per aconseguir millores reals per a les treballadores i els treballadors.