Resum de la Mesa Negociadora del Conveni Col.lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural

Antecedents

El març del 2020, la negociació del conveni col·lectiu queda aturada per la pandèmia i l’estat d’alarma que obliga a gran part del sector a aturar la seva activitat.   És en aquell moment que CCOO entomem negociacions per buscar alternatives als acomiadaments i a les suspensions dels contractes fixes-discontinus, i la negociació de millores en aquells ERTOS que es produeixen. Gràcies a les nostres reivindicacions amb la patronal, es va aconseguir un acord per telèfon que cap treballadora independentment de quin era el seu contracte, s’acabés la relació laboral.

Un cop reiniciada la majoria de les activitats del sector, tot i que encara part dels serveis estan afectats o queden a expenses de la normativa temporal del PROCICAT (albergs, extraescolars, ludoteques, casals, etc) creiem que és el moment de tornar a entomar la negociació d’un conveni que tot i que fa 3 anys que es va obrir ens trobem grans dificultats per arribar a consensos amb les patronals.

Proposta sindical

Des de CCOO  apostem  per plantejar a la patronal una plataforma que sense obviar les dificultats que el Covid ha deixat a part del sector, aposti per increments salarials que ens permetin recuperar els anys de congelació salarial, i no ens aboqui als treballadors/es del sector a una pèrdua anual de poder adquisitiu. 

Després de 3 anys llargs amb el conveni obert  i amb pocs moviments per part de la patronal, considerem que no podem continuar amb aquesta línia de negociacions, que hem d’apostar per trencar aquesta dinàmica, finalitzar el 2021 amb acords que permetin tancar el conveni  amb un compromís de començar a treballar en el 5è conveni.

Els tres sindicats amb participació a la Mesa de negociació de  conveni col·lectiu, hem presentat una proposta consensuada amb increments salarials pel 2021, i deixar pactades taules salarials pel 2022, revisió de categories, revisió de permisos, complements salarials, i revisió de jornada.

Quina ha sigut la resposta patronal? 

Ara per ara la patronal, amb part del sector aturat i amb encara incerteses sobre el present i el futur pròxim, es nega a parlar i a adquirir compromisos de pujades salarials. La seva proposta gira entorn de treballar categories per la diversitat cada vegada més àmplia entre àmbits, i emplaçar-nos  a tornar a parlar de revisió salarial un cop puguem valorar l’evolució de la COVID i l’afectació del sector de cara a la temporada d’estiu.

Davant d’aquesta resposta hem de fer una valoració conjunta amb la resta de sindicats presents a la mesa negociadora. Tenint en compte tant  les necessitats de les treballadores, com el sector, com la correlació de forces. 

Des de CCOO, hem tornat a reclamar una reunió conjunta amb l’administració per tal de traslladar també la realitat de les treballadores. Les reunions amb l’administració no poden  tenir només la visió de la patronal, i qualsevol ajuda pública ha d’anar acompanyada de la responsabilitat social cap als treballadors/es i d’un compromís cap a la millora de condicions de treball.