Conveni del lleure: NO anem bé!

Dimarts, dia 25 d’octubre, vam tenir reunió de la comissió negociadora del IV Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural. Des d’abans de l’estiu les patronals tenen la proposta sindical per abordar el tancament definitiu del Conveni amb millores socials i l’aplicació de la Reforma Laboral al sector. Aquest dimarts passat, després de mesos d’espera per part dels sindicats, les patronals ens van presentar el que consideren que s’ha de tractar per tancar el 4t Conveni. 

D’entrada, en la proposta patronal com a tal no hi ha cap millora social i el que estan disposats a parlar a aquest respecte del plantejat per la part social és molt, però que molt limitat. 

D’altra banda, això sí, situen tot un ventall de qüestions a tractar, com ara, la jornada irregular, la introducció de la regulació de les hores complementàries, l’ampliació de la contractació eventual per circumstàncies de la producció,  etc. que, segons el nostre parer, lluny de millorar el sector, pot contribuir a augmentar la seva precarització. Fins i tot, emparant-se en l’absentisme, arriben a proposar la limitació del cobrament del complement d’Incapacitat Temporal. També ens han proposat canvis en els perfils professionals que culminarien… el 2026! En resum, tenim una proposta patronal molt desequilibrada d’interessos de part, molt lluny del que CCOO volem pels treballadors i les treballadores del sector. No anem bé! 

Finalment, la part sindical vam demanar que la pròxima comissió negociadora tornem a parlar de taules salarials pel 2023. Com sabeu, l’acord salarial a què vam arribar l’any passat recollia uns increments susceptibles de ser millorats. L’IPC desbocat del 10% fa necessària aquesta revisió. Us informem que, per aquest mateix motiu, demà 3 de novembre, farem una manifestació multitudinària amb caràcter general a Madrid. Per uns salaris en consonància amb el cost de la vida i perquè l’actual crisi no la paguem, com sempre, la classe treballadora. 

Salari o conflicte!