La reunió d’avui suposa un nova decepció per a CCOO

Després de l’èxit de les dues primeres jornades de vaga i de la concentració del 28 d’octubre a Madrid, avui s’ha celebrat una nova reunió de la Taula Negociadora.

En aquestes últimes setmanes es va posar de manifest el malestar del sector quan la immensa majoria de les treballadores del primer cicle d’Educació Infantil van secundar massivament les convocatòries de vaga, malgrat els serveis mínims abusius (ja denunciats), i les concentracions que es van celebrar per tot l’Estat.

Amb la seva mobilització, han enviat senyals molt clares a les organitzacions patronals presents en la Taula Negociadora. En primer lloc, els han dit que no estan disposades a continuar ni un segon més en la situació de precarietat i pobresa laboral que arrosseguen des de fa anys; i, en segon lloc, que si a la reunió del 2 de novembre no hi havia avanços significatius, les jornades de vaga previstes per al 8 i el 15 es desenvoluparan segons el que es preveu.

Però les patronals no han sabut interpretar aquests senyals i no han atès les justes reivindicacions plantejades, una vegada més, en la Taula Negociadora. Amb el seu immobilisme en les propostes presentades avui és impossible desencallar la situació de bloqueig en el qual ens trobem submergits. L’única cosa que demostren és que estan totalment desubicadas de la realitat en la qual es troben les treballadores del 0-3.

El seu plantejament passa per:

  • Deixar de complementar al 100% la Incapacitat Temporal (IT). Proposen que els 5 primers dies no estiguin complementats.
  • Reduir al 50% el cost de les places gratuïtes per a fills/es de les treballadores. És a dir, s’hauria d’abonar la meitat del cost.
  • Implementar nous supòsits de desvinculació salarial del conveni col·lectiu.
  • Increments retributius per a centres privats que suposarien una congelació salarial el 2023 i que a la fi de 2026 situarien a les educadores amb un salari basi de 1.210€, a les mestres en 1.575€ i a la resta del personal en 1.140€.
  • Increments retributius en gestió indirecta que suposarien una congelació salarial en 2023 i pujades entorn del 3% anual per a 2024, 2025 i 2026 en els nous plecs. Per als plecs en vigor aquests increments serien de l’1% anual.

Des de CCOO hem manifestat que les propostes retributives són totalment insuficients, que no acceptem la congelació salarial proposada per a 2023, la modificació de la IT en els termes plantejats ni la renúncia al 50% de la gratuïtat de places i que, a més, no pensem renunciar a les nostres reivindicacions en matèria de permisos, vacances, jornada…