Greus mancances estructurals al IEA Oriol Martorell

Consell Escolar i Equips Docents de l’IEA Oriol Martorell (Primària, Secundària, Música i Dansa)

El Consell Escolar i els equips docents de l’IEA Oriol Martorell, únic centre de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteix ensenyaments integrats de primària amb el nivell elemental de música i dansa , la secundària i batxillerat amb el Grau Professional de Música i Dansa a Catalunya, exposem:

Malauradament, per quart any consecutiu, arribem a final d’agost per iniciar la preparació del curs escolar, amb tota la il·lusió i professionalitat que ens caracteritza com a centre, i novament ens trobem amb aules de dansa inundades i altre cop un nou mòdul de dansa sense acabar d’instal·lar. Aquest fet bloqueja tres mòduls més de dansa.

Enviem el vídeo dels fets al Consorci d’Educació demanant una reunió, que ara com ara encara no ens han donat. Aquest fet i els seguidament exposats, ens han fet que diguem PROU.

El centre es va crear fa 25 anys i treballem en dos edificis separats més d’un quilòmetre de distància. No tenim els espais adequats a les necessitats dels ensenyaments que impartim (els professors ens traslladem d’un edifici a l’altre per poder impartir les classes)

Malgrat que s’ha sol·licitat en moltes ocasions, no hem rebut una planificació de l’adequació i espais de creixement que el centre necessita. Anem any rere any, fet que fa, que cada inici de curs no tinguem els espais a punt per començar, quan la demanda es fa anticipadament per poder tenir les instal·lacions en el termini d’inici de curs i mai es fa possible.

A més, aquest curs comencem 2 cicles formatius “danses urbanes” i “direcció i gestió coral “, que ens els han imposat. En primer moment, aquest fet pot ser positiu pel centre, però de nou, s’ha fet sense projectar ni preguntar en el mateix centre. No s’han contemplat els espais ni recursos necessaris, gran problema, atenent la manca d’espais que ja tenim per donar sortida als ensenyaments que impartim.

La singularitat de tenir uns ensenyaments artístics integrats, fa que no tinguem un interlocutor receptiu i resolutiu que ens doni resposta a les demandes, necessitats i problemes que van sorgint( a un centre tan singular com l’IEA Oriol Martorell. )?

Som quatre col·lectius de professorat amb horaris i condicions laborals diferents (fet que dificulta la coordinació i que no tothom pugui ocupar càrrecs de responsabilitat). No tenim concedit un organigrama que respongui a la realitat del centre.

Fa anys que esperem un decret que reguli la singularitat i autonomia del centre.

Ara, l’equip de professors laborals del centre (música i dansa), té un procés d’estabilització que no valora el perfil dels professionals dels ensenyaments artístics.

Per tot el que us exposem que avui dia 7 de setembre fem aquest acte informatiu i reivindicatiu.

Consell Escolar i Equips docents de l’IEA Oriol Martorell