El pas del PTFP a l’A1 serà solament presentant la titulació i també per a les 10 especialitats del cos singular

La campanya de pressió i mobilització engegada per CCOO dona els seus fruits. Així mateix, en la reunió de la Taula Sectorial del Personal Docent no universitari, el Ministeri d’Educació i FP ha donat a conèixer els criteris per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

Document en PDF

Durant la trobada celebrada avui, el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) ha presentat una proposta verbal, que no ha estat acompanyada de documentació, per a la integració del professorat d’FP:

– En el procediment per a fer efectiu el pas al cos de Secundària (A1) es planteja com a únic requisit la presentació de la titulació (grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica), tal com venia exigint CCOO. No obstant això, el sindicat ha recordat al Ministeri la necessitat que coordini l’actuació de les CC. AA. perquè el termini sigui simultani en totes elles.

– En les 10 especialitats que passen al cos de professorat especialista en sectors singulars de la FP, el Ministeri ha exposat que el professorat que tingui titulació universitària també passarà a l’A1, com a CCOO reclamava i interpretava de la Llei. Durant la reunió, CCOO ha mostrat la seva preocupació en relació amb el professorat interí d’aquestes especialitats i ha exigit que quedi clarament recollit que aquestes persones puguin participar en el procediment del pas a l’A1 i incorporar-se a ell, sent inadmissible el contrari.

– El Ministeri donarà un termini inicial, d’almenys 20 dies, per a sol·licitar el pas a l’A1. Aquest termini inicial anirà acompanyat d’un reconeixement amb caràcter retroactiu dels drets administratiu i retributiu. Després d’això s’establirà un període obert fins al 19 de gener de 2026 en el qual les persones que obtinguin un títol universitari puguin accedir a l’A1. En aquest últim cas sense caràcter retroactiu. Si bé l’ampliació del termini més enllà de l’inicial és positiu, segons el parer de CCOO ha de prorrogar-se de manera indefinida per a al·legar la titulació, de manera que tot el professorat que accedeixi a un títol universitari dels cossos afectats pugui incorporar-se a l’A1.

CCOO va ser la primera organització sindical a exigir un complement salarial equiparador per al professorat que no compleixi els requisits per al pas a l’A1. Avui ha tornat a ser la primera a exigir aquest complement quan es faci efectiu el pas a l’A1.

A més, per a CCOO aquest canvi del grup A2 a l’A1 ha de constituir un primer pas perquè en l’Estatut docent la resta de cossos docents siguin també emmarcats en l’A1.

D’altra banda, el Ministeri ha exposat les modificacions a realitzar en l’RD 276/2007 i en l’RD d’especialitats perquè a cap persona aspirant se li demani cap titulació diferent a les que se li venia sol·licitant, modificant els seus annexos V i VI, i perquè es mantinguin les atribucions docents i els drets de mobilitat.

CCOO analitzarà els documents que mani el Ministeri per a confirmar que efectivament tot es desenvolupa com es planteja. Especial importància té també la qüestió del professorat interí i la regulació de les llistes perquè aquest col·lectiu no perdi drets i també es beneficiï d’aquesta mesura en tota la seva extensió.

Finalment, el Ministeri d’Educació i FP informa que la publicació de la modificació del RD 276/2007 es troba en tràmit en el Consell d’Estat, després de la qual cosa s’aprovarà en Consell de Ministres i Ministres, i es farà efectiva previsiblement després de la Setmana Santa.