CCOO considera un retrocés en sostenibilitat i progrés revertir les obres de Consell de Cent i la transformació de la Via Laietana

CCOO de Catalunya rebutgem que les idees mercantilistes sobre l’ús de l’espai públic es posin, una vegada més, per sobre de la salut de les persones i de la sostenibilitat i el progrés de les ciutats.

És contra natura oposar-se a estratègies aplicades i celebrades a moltes ciutats d’Europa, al canvi de paradigma i a la transformació necessaris per ordenar, pacificar i crear seguretat i benestar per als veïns i veïnes, però també per als milers de treballadors i treballadores que cada dia fem vida a la ciutat de Barcelona, així com la inestimable contribució a la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes en les persones.

CCOO volem destacar que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que calen uns 10 m2 d’àrea verda per habitant. A Barcelona estem molt lluny d’això. A l’Eixample amb totes les actuacions realitzades i les previstes (interiors d’illes i eixos verds) tot just s’arriba a prop de dels 4 m2 per habitant. Queda molt camí per fer.

És per això que CCOO fem una crida per arribar a un pacte de ciutat sobre l’ambientalització de la ciutat, que tingui com un dels objectius prioritaris dotar la ciutat, els districtes i els barris d’espais de zona verda que ens apropin a les recomanacions de l’OMS.