22 de juny, dia mundial d’acció climàtica en els centres de treball

La Confederació Sindical Internacional -CSI- estableix aquest dia per dur a les empreses i centres de treball propostes per mitigar i adaptar-los a l’escalfament global

Calen mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i això afectarà de manera molt rellevant la manera de produir béns i serveis. Aquests canvis a les empreses s’han d’aprofitar per generar millor ocupació i un repartiment més just de la riquesa. Al mateix temps ja hi ha efectes, com les calorades, que obliguen a prevenir els seus efectes negatius sobre les treballadors i treballadores.

Per això, en el marc de la campanya «Adaptar els nostre treball al clima i l’ocupació amb una transició justa» la CSI i la Confederació Europea de Sindicats (CES) promouen que els sindicalistes demanin el 22 de juny a les seves empreses obrir un procés de diàleg sobre com abordar els canvis. 

La campanya té també un manifest comú a tota Europa, que des de CCOO farem arribar als centres de treball. Podeu consultar i descarregar-vos el manifest i la carta tipus.

L’onada de calor dels darrers dies ha demostrat com en moltes feines, especialment la construcció, el camp i l’hostaleria, cal prendre mesures de prevenció estructurals per protegir les treballadores i treballadors del risc d’estrès tèrmic.

En un futur d’estalvi i eficiència d’energia, d’electrificació, de canvis en els modes d’ús dels productes, d’implantació de la circularitat en el flux de productes i materials, cal adaptar gran nombre de feines i assolir noves competències professionals. És un canvi que ha de fer-se amb els coneixements i capacitats de les persones que hi treballen, aprofitant les oportunitats  i preveient i compensant les possibles pèrdues. Es tracta de portar el principi de transició justa a la negociació col·lectiva de les empreses de la mateixa manera que el nostre sindicat hi porta a la concertació social:

Els continguts d’aquest diàleg a les empreses que proposem són variats, i tenen a veure amb la prevenció de riscos per a la salut, la promoció de plans de mobilitat a la feina, les necessitats formatives, l’establiment de la figura del delegat o delegada de medi ambient, la participació de la plantilla en els sistemes de gestió ambiental i mesures d’estalvi energètic, entre d’altres.