Promoure la mobilitat sostenible a la feina

Introducció

La mobilitat sostenible és un dret social, que permet l’exercici d’altres drets fonamentals com el dret al treball, a l’educació, a la salut.

S’ha de promoure que els desplaçaments quotidians en general, i els que tenen a veure amb l’accés al lloc de treball en particular, es facin de la manera més sostenible, segura, equitativa i saludable possible. Són ben coneguts els efectes negatius que té la mobilitat en vehicle privat a motor (cotxe, motocicleta) tant pel que fa a la qualitat de l’aire, l’afectació a la salut, l’accidentalitat, el canvi climàtic, el soroll, l’ocupació del territori. Per això és necessari augmentar la consciència i els recursos per a transformar el model de mobilitat tradicional en què predomina el vehicle privat a motor, per un nou model de desplaçaments basat en la mobilitat activa (caminar, bicicleta) i el transport públic. En definitiva, és urgent i necessari descarbonitzar la mobilitat.

Objectius

Incentivar el transvasament modal, potenciant la mobilitat sostenible, activa i l’ús del transport públic, i reduint l’ús del cotxe en els trajectes per anar i tornar de la feina.

Mesures

  • Promoure el transport col·lectiu com a mitjà segur, sostenible i inclusiu ja que afavoreix la igualtat d’accés a la feina.
  • Negociar millores en la mobilitat ocupacional incorporant com un dels criteris la millora del temps de treball.

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Interlocutor

Direcció de l’empresa, delegat o delegada de salut laboral, membres del comitè d’empresa.

Etiquetes