Vigilància de l’ús d’algoritmes

Introducció

Establir un sistema de vigilància i control de l’ús d’algoritmes en les empreses amb participació de la plantilla i la RLT. La importància de la vigilància en aquests usos recau en que no només tenir accés als criteris amb què s’ha construït l’algoritme, sinó que cal que hi hagi una regulació per tal d’evitar un ús indegut d’aquests. Per aquest motiu, la participació de la RLPT en la elaboració de l’algoritme per a qualsevol dels processos que afectin a l’àmbit laboral, és fonamental.

Objectius

L’objectiu és garantir la no discriminació en la contractació, la valoració objectiva de la feina, el dret a la desconnexió, el compliment del teletreball, així com treballar perquè la digitalització dels processos productius o organitzatius no comporti acomiadaments sinó que es prioritzi la formació de les persones treballadores de l’empresa. En cas de necessitar externalitzar alguns dels processos degut a que dins de l’empresa no hi ha especialistes, incorporar a l’estructura de l’organització si aquest perfil és de forma duradora i reduir al mínim la subcontractació de serveis essencials.

Mesures

Assegurar que les noves tecnologies, a través de la introducció d’algorismes i d’intel·ligència artifical, no són discriminatòries, s’ha de regular als convenis col·lectius.

La reforma de l’Estatut dels Treballadors va introduir un nou dret d’informació i consulta pels comitès d’empresa per poder demanar en quins casos es feia servir algorismes. S’ha de demanar a totes les empreses, i s’ha d’aconseguir fer que els representants dels treballadors siguin partícips del disseny de l’algorisme, per tal d’evitar les possibles discriminacions i no només combatre-les una vegada s’han donat.

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
Ods15 Vida Ecosistemes Terrestres Bn
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

Participar en el disseny dels algorítmics que tenen impacte en l’àmbit laboral.

Etiquetes