Impulsar la figura del delegat o delegada de medi ambient

Introducció

En els darrers anys ha augmentat la consciència pública sobre els problemes ambientals derivats del canvi climàtic, un model productiu fortament dependent dels recursos naturals i de l’energia fòssil, que genera grans impactes negatius, no només per a la població sinó també per als ecosistemes. Les empreses han d’assumir la seva responsabilitat sobre els efectes que produeix la seva activitat, internalitzant aquests impactes i desenvolupant instruments i mesures preventives i correctives. 

Objectius

La RLPT ha de tenir un paper en la tasca de fer sostenibles les empreses, ampliant les seves funcions de representació per tal de no només rebre informació en matèria ambiental i de salut, sinó també participar a l’hora de decidir les millors mesures ambientals i fent-ne el seguiment de la seva implementació. A més a més, també pot desenvolupar una tasca d’informació i de sensibilització sobre qüestions ambientals generals i específiques que siguin d’interès per als treballadors i les treballadores de la seva empresa.

Mesures

Establir a la Negociació col.lectiva sectorial o d’empresa les figures de delegats i delegades de Medi Ambient i les Comissions de Sostenibilitat, amb recursos de formació i accés a la informació per tal d’incidir en les  decisions i estratègies que garanteixin la sostenibilitat futura de l’empresa i , per tant, la continuïtat i millora de la qualitat dels llocs de treball. 

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
Ods15 Vida Ecosistemes Terrestres Bn
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

  1. Participar en:  el Sistema de Gestió Ambiental de l’empresa,  elaboració de Plans de Transport Sostenible al Treball  / Plans de Desplaçament d’Empresa. Mesures d’estalvi i d’eficiència energètica i autoconsum, òrgans de gestió de polígons industrials/zones d’activitat econòmica que es puguin constituir. 
  2. Rebre informació sobre: control d’emissions, generació de residus, recuperació, reciclatge i valorització de residus com a recursos, emissions.  
  3. Participar en les decisions estratègiques de l’empresa per procurar la seva sostenibilitat i preveure l’efecte en les treballadores i treballadors. 

Interlocutor

Organitzacions patronals,  sectorials , AAPP en la negociació col.lectiva i empreses.

Etiquetes