Garantir un ús sindical de la intranet

Introducció

Les formes de comunicació són fonamentals per poder dur a terme una acció sindical eficient. Els taulells d’informació, en un món amb una gran extensió del teletreball, no té l’efecte influent que havia tingut fins ara. Les noves tecnologies han d’estar a l’abast dels comitès d’empresa perquè puguin organitzar-se i complir amb el que la legislació els dóna dret: comunicar-se amb els treballadors i treballadores per tal de defensar els seus drets laborals.

Objectius

Reclamar que a la intranet de l’empresa hi hagi un espai específic per a l’acció sindical. Actualment la tendència és només ocupar aquest espai per a informació de l’empresa, sense donar espai a que els treballadors i treballadores puguin tenir dret a accedir a altres informacions.

Mesures

Eines i normativa de referència

Aportar jurisprudència per tal de donar les eines jurídiques corresponents als treballadors i treballadores davant de l’esperada oposició de les empreses.

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
Ods15 Vida Ecosistemes Terrestres Bn
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Interlocutor

Comitès d’empresa.

Etiquetes