Democratitzar la tecnologia digital entre el personal i la RLT

Introducció

Els usos de les noves tecnologies ja no es delimita a les eines mecàniques i robòtiques que faciliten les tasques més pesades i delimitat a l’àmbit industrial, sinó que la implementació d’algorismes i d’intel·ligència artificial a l’hora d’avaluar, fer seguiment i prendre decisions és i serà cada cop més habitual, i ho serà a tots els sectors i empreses, en major o menor grau.

Les persones que formen part del la RLPT han de participar en l’implementació que es fa d’aquesta per tal de garantir que no existeixi cap biaix discriminatori de cap tipus: de gènere, socioeconòmic o d’origen.

Objectius

Garantir el dret a la RLPT a ser informada amb la deguda antelació sobre la introducció d’algorismes en els processos de RRHH i d’organització del treball, també una formació adequada que permeti la seva adaptació a les noves condicions laborals derivades de la implementació de la intel·ligència artificial i hi hagi una participació de la RLPT atenent a les fases previstes a l’Acord Marc Europeu sobre Digitalització.

Mesures

  • Formar als quadres sindicals amb cursos específics sobre digitalització i nous drets digitals
  • Participar a la comissió de digitalització dins del seu àmbit federatiu i/o territorial
  • Guia d’acció sindical en l’àmbit de la digitalització actualitzada amb les darreres normatives

Eines i normativa de referència

L’Acord Interprofessional de Catalunya [pendent de tancar] inclou un capítol sobre transformació digital, digitalització i indústria 4.0, on s’ha arribat a un acord entre patronal i sindicats per tal d’adaptar l’Acord Marc Europeu d’Interlocutors Socials. En aquest acord, es detallen les fases de seguiment, control i avaluació en els casos que hi hagi un impacte en l’organització laboral dels usos de processos de digitalització.

A més, es compta amb l’aval de la Carta de Drets Digitals, on queden recollits i explicats, per àmbits, amb un apartat específic pel laboral.

L’Estatut dels Treballadors, en el seu article 64.4, aprtat D), també s’introdueix l’obligació per part de les empreses de proporcionar informació a la RLPT sobre usos d’algoritmes en qualsevol procés: des de paràmetres, regles i instruccions en què es basen i que puguin afectar a la presa de decisió i que puguin incidir en les condicions de treball, accés i manteniment de l’ocupació, inclosa l’elaboració de perfils.

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
Ods15 Vida Ecosistemes Terrestres Bn
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

La persona responsable ha de tenir cura de disposar de la darrera normativa en l’àmbit digital. Tenint en compte que es tracta d’un entorn amb molts canvis, s’ha de fer una revisió periòdica.

Interlocutor

La Secretaria d’Acció Sindical i Transicions Justes ha de ser, juntament amb la persona responsable de cada federació sobre temes de digitalització, les interlocucions directes. 

Etiquetes