Reforma fiscal

Introducció

Cal una reforma fiscal que sigui més justa que doni suficiència a les finances públiques, i que contribueixi al canvi de model productiu i a la cohesió social

Objectius

  • Garantir el mateix percentatge de recursos públics respecte del PIB que la mitjana Europea.
  • Perseguir el frau i evitar la elusió fiscals. 
  • Reforçar la progressivitat i corregir les inequitats de l’actual sistema. 

Mesures

  • IRPF: reforçar la progressivitat, augmentant l’aportació de les rendes més altes.
  • Igualar el tractament de les rendes del capital (ara màxim 20%) a les del treball.
  • SOCIETATS: Que les grans empreses tributin pel tipus efectiu, eliminant bonificacions i possibilitat de la elusió fiscal. 
  • IVA: revisió dels tipus aplicats, per garantir un bon ús social dels reduïts i super reduïts
  •  FISCALITAT AMBIENTAL: per incentivar el canvi de model de producció i consum, per internalitzar els costos de productes i serveis que avui paguem tota la societat. per que els modes insostenibles financen  els sostenibles. Evitar el risc de regressivitat.

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

Els canvis en política fiscal han de reduir la desigualtat i promoure les formes de producció de béns i serveis més sostenibles. 

Interlocutor

Govern de l’Estat i Generalitat, Ajuntaments, la concertació social hi té un paper.

Etiquetes