Adequació energètica dels habitatges

Introducció

La primera mesura de política energètica és l’eficiència. Als habitatges hi ha molt camp per córrer: millorar aillaments de parets i finestrals, mesures de climatització, il·luminació i electrodomèstics més eficients, programació de consums i combinació amb autogeneració i electrificació de la demanda.   

Moltes d’aquestes inversions es compensen amb l’estalvi al llarg de temps, a més hi ha ajuts públics per aquestes finalitats. Però això només està a l’abast de qui pot afrontar la inversió i, per tant són les persones amb més recursos les que més treu un profit de les mesures per promoure l’eficiència energètica als habitatges. 

Cal mantenir aquestes polítiques d’ajuts per que a més de les persones receptores beneficien al conjunt de la societat en reduir la demanda energètica i perquè així es generen llocs de treball alternatius per moltes ocupacions  vinculades,  sobretot, al sector de la construcció d’habitatges que es veuran per el necessari canvi de model. 

Tantmateix, cal fer polítiques que posin a l’abast de totom el disposar d’un habitatge energèticament eficient. És dóna el cas que les persones amb menys recuros econòmics -i encara que tinguin consums menors, són les que pateixen menys les manques d’eficiencia: els seus habitatges acostumes a ser els pitjor orientats i pitjor aillats, i les seves instal.lacions i electrodomèstics ñes més antigues i ineficients. Sense suport públic no poden afrontarles millores necessàries.

Objectius

Instruments públics per el finançament de mesures d’aïllament i generació fotovoltaica a retornar  d’acord amb els estalvis assolits o gravant futures plusvàlues en el cas de  pisos de propietat.

Obligar a l’adequació energètica dels habitatges per part de la propietat sense repercutir el cost a qui el té llogat. Si cal gravant futures plusvàlues i com incentiu per el manteniment dels preus de lloguer. 

Fons d’ajut pel canvi a electrodomèstics més eficients. 

Assessorament sobre potències adequades a contractar, facilitar els canvis de potència

Mesures

S’han d’establiri instruments públics de finançament per a l’aïllament i la generació fotovoltaica, la qual cosa permetria als propietaris realitzar les millores energètiques sense una càrrega financera excessiva.

Una altra mesura és la creació d’un fons d’ajuda per a la substitució d’electrodomèstics per models més eficients, i es proporcionaria assessorament als consumidors sobre les potències elèctriques adequades a contractar, amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i optimitzar la demanda.

Amb aquest conjunt de mesures, es busca promoure l’eficiència energètica, la generació d’energia renovable i la reducció de la demanda, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat i reduir els costos associats a l’energia per als treballadors.

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
Ods15 Vida Ecosistemes Terrestres Bn
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Etiquetes