Cursos FYSA d’Infermeria familiar i Comunitària

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) i FYSA ofereixen 6 cursos adreçats diplomats/ades infermer/es  com una mostra més de la seva aposta per les especialitats d’infermeria familiar i comunitària.

  • Accions formatives: 
  • Actualització a infermeria d’atenció primària.
  • Cures a persones grans i/o dependents.
  • Infermeria xlínica al cicle de la vida (infància, adolescència i la família).
  • Gestió infermera a l’atenció primària.- La salut a la comunitat. Investigació en infermeria.
  • Cures d’Infermeria: la salut en la persona adulta.


* Abonaràs un total de 58 euros per 2 cursos i el tercer l’assumeix CCOO. 
* Podràs realitzar dos cursos de manera simultània que et poden servir d’ajuda de cara a l’obtenció del títol d’Infermeria Especialista, a través de la prova objectiva, i el tercer un cop finalitzin aquests dos primers, ja que no es pot encavalcar la realització de més de 2 cursos

Pots fer fins a dos paquets de 3×2, seleccionant tu els cursos. IMPORTANT: per accedir a aquesta oferta hauràs d’estar afiliat/ada a CCOO, i al corrent de pagament, a l’hora d’optar a l’oferta i durant tot el procés formatiu.

Pots matricular-te a través del següent enllaç