CCOO ens reunim amb el Conseller de Salut per la requalificació, reclassificació professional i per la jornada de 35h setmanals

Avui dia 19 de maig, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya ens hem reunit amb l’Honorable Conseller de Salut, Manuel Balcells, amb el Director General de Professionals i amb la Directora de Cures Infermeres.

Des de CCOO els hem hem manifestat la nostra preocupació i necessitat de fer el reconeixement de classificació i requalificació professional als professionals de sanitat, i que considerem que s’han de prendre les mesures adients el més aviat possible.

Els punts principals que hem tractat son els següents:

 • Classificació professional:
  CCOO hem fet el recordatori al conseller de la necessitat que es contemplin dins dels pressupostos de Catalunya l’increment
  retributiu que comporta la reclassificació professional per als grups C1 i B (TCAI i Tèc.Sup.Sanit), així com es va acordar en l’Acord Marc
  per a l’Administració del segle XXI signat per CCOO i el Govern.
  Aquest Acord contempla la plena implantació de l’article 76 TREBEP i suposa una pujada salarial de 270 euros més, aproximadament,
  per els tècnics de grau mig i superior.
  En relació al III acord de l’ICS, hem demanat que per als TCAI i TSS el complement específic sigui retribuït d’acord ja al grup de classificació corresponent.

Per a la resta de categories com zelador/a, fisioterapeutes, llevadores, auxiliar administratiu/va i infermer/a (entre d’altres) hem sol·licitat el plus d’homologació per a infermeria, fisioterapeutes i llevadores como grup A1; per zeladors/es i auxiliar administratius/ves hem demanat que la pujada del complement específic sigui considerable per compensar el grup classificació que contempla l’actual TREBEP. Hem recordat que el complement específic es competència de Catalunya.
En el marc de l’Acord Marc per a l’Administració del segle XXI, també hem exigit la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per a tots i totes les professionals de la sanitat.

 • Requalificació professional:
  El Departament de Salut es compromet a reactivar el grup de treball de TCAI a nivell departament i fer la pressió corresponent al Ministeri de Sanitat per tal de crear un grau superior per les TCAI.
  CCOO ja vam a presentar les funcions actualitzades que el col·lectiu porta fent molts anys i que no son reconegudes per part de les
  institucions. També ens comenten que han sol·licitat autorització al Ministeri de Educació per crear l’especialitat de TCAI a Catalunya.
  També és important impulsar la creació del grau universitari de 180 crèdits per als Tècnics de grau superior, homologat com la resta de
  països europeus.

Pel que fa a la creació de la figura del coordinador/a de TCAI, ja fa molt de temps que estem treballant per a que sigui una realitat (com en d’altres CCAA). El Departament de Salut ho ha valorat molt positivament, i CCOO hem aportat totes els funcions que realitza figura en d’altres CCAA.
Finalment només comentat, que a priori, el Departament de Salut ha recollit totes les nostres reivindicacions, i recordem que els únics legitimats a negociar som els sindicats que estem amb representativitat a les diferents meses de negociació.
Farem un seguiment de tot plegat, tant amb les competències inherents a Catalunya com a nivell Estatal.