CCOO denuncia les altes temperatures i la falta de climatització al Recinte Mundet de la Diputació de Barcelona

El sindicat denuncia la falta d’implicació política amb un servei amb el qual es dona assistència sociosanitària a més de cent usuaris que pateixen altes temperatures que agreugen el seu estat de salut

Des de mitjans del mes de maig, tot un bloc del pavelló nord està sense climatització per l’avaria d’una de les màquines que dona servei a aquest espai.

Recordem que al pavelló nord està ubicat el Servei Residencial d’Estades Temporals i Respir per a Persones Grans (en endavant RESPIR) gestionat en la seva totalitat per personal de la Diputació de Barcelona que acull persones més grans de 65 anys amb un determinat grau de dependència.

De manera reiterada, els delegats i delegades de CCOO estan insistint en la necessitat de donar una resposta integral i adequada als problemes de climatització que es donen tant a l’estiu com a l’hivern.

Des de fa més de cinc anys, CCOO ha presentat denúncies a la Inspecció de Treball, fent comunicats de risc, denunciant-ho als subcomitès i comitès de seguretat i salut i efectuant totes les accions que hem cregut necessàries per donar resposta a les greus deficiències. En lloc de donar una solució definitiva, la manca de voluntat real es tradueix en avaries que ens situen any rere any en la mateixa situació: les treballadores, treballadors i usuaris i usiàries de RESPIR pateixen una calor asfixiant per sobre dels paràmetres marcats per la llei.

Aquest any, les onades de calor s’han avançat i ha coincidit amb l’avaria d’una de les unitats climatitzadores, fent insuportable el treball amb ambients que moltes vegades superen els 30 ºC dins de l’edifici a les quatre unitats dels annexos.

Les condicions de treball denunciades són:

 • Hi ha hagut lipotímies dels treballadors i treballadores per exposició a altes temperatures.
 • Llums apagades a les unitats per evitar que pugi la temperatura.
 • Caps buscant i portant ventiladors de casa seva.
 • Usuaris i usuàries amb ventiladors i ventalls per abaixar la temperatura.
 • La unitat d’infermeria sense climatització.
 • Finestres que no es poden obrir.
 • Finestres sense persianes ni tendals per poder fer abaixar la temperatura.

En aquest sentit, no hi ha hagut cap resposta tècnica per part de la corporació, cap planificació de solució al problema ni cap mesura preventiva adient.

En resum, ens trobem davant d’un escenari dantesc sense cap acció per part de la corporació per resoldre un problema que encara complica més la situació de les persones usuàries i treballadores del col·lectiu RESPIR.

Des de CCOO exigim amb caràcter d’urgència:

 • La implantació de les mesures preventives adients per solucionar el problema del clima i la implicació de les gerències afectades.
 • Planificació exacta de la reparació de la climatització.
 • Comunicat per part de Recursos Humans per donar informació i pautes a les treballadores i treballadors del pavelló nord
 • Implicació de la responsable política de l’àrea per solucionar un problema endèmic

Per tot això hem demanat una reunió de caràcter urgent amb la Sra. Lluïsa Moret, com a màxima responsable en matèria de Salut Pública de la Diputació de Barcelona per cercar les possibles solucions a aquest problema que, no només, afecta el personal que hi treballa: també els usuaris i usuàries que allà es troben suportant temperatures superiors als 30 ºC.

També, des de CCOO hem presentat denúncia a la Inspecció de Treball per les situacions lesives per a la salut dels empleats i les empleades del servei  RESPIR davant les altes temperatures que estan patint, molt per sobre del que marca la llei.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 13 de juliol de 2022