III Acord de l’ICS

El 3r Acord de l’ICS millora les condicions laborals i retributives de totes les categories professionals que conformen l’ICS, tant les sanitàries com les de gestió i serveis (no sanitàries), i ha estat signat per CCOO i altres sindicats de la Mesa Negociadora. No és un punt final, sinó un punt i seguit per anar assolint totes les reivindicacions que CCOO vam presentar a la nostra plataforma negociadora.