Sectors que representem

Amb l’objectiu d’afrontar en millors condicions els reptes que suposa el canvi de model productiu i energètic en què estem immersos, CCOO d’Indústria organitzarem la nostra activitat en tres grans grups de cadenes de valor:

 1. Béns intermitjos
 2. Béns de consum
 3. Matèries primeres

Aquests tres grans grups de cadenes de valor engloben les diferents cadenes de valor amb els  respectius sectors i subsectors d’activitat que representem. A continuació en teniu el detall.

Imatges Transparencia Cadenes Valor 2023

Béns intermitjos

Mobilitat

 • Automoció
 • Ferroviari

Enginyeries/TIC

Muntatge i manteniment

 • Infraestructures i xarxes
 • Industrial
 • Elevació

Béns de consum

Cadena alimentària

 • Manufactura
 • Empaquetatge
 • Magatzematge i logística
 • Fred industrial

Moda

 • Tèxtil
 • Complements

Equipaments

Llar

 • Gamma blanca
 • Vidre i ceràmica
 • Joguines

Higiènic/Sanitari

 • Químic i farmacèutic
 • Cosmètica i material sanitari
 • Distribució

Matèries primeres

Energia

 • Generació
 • Combustibles

Productes metàl·lics

 • Mineria
 • Siderúrgia

Camp

 • Agropecuari
 • Manipulat