Com ens organitzem

La direcció federal coordina orgànicament les diferents estructures, instruments i actius sindicals de CCOO d’Indústria de Catalunya i ho fa en clau federal amb la federació estatal CCOO de Industria i en clau confederal amb la CONC. Fa un treball transversal i s’estructura en tres grans àrees de treball, a més de la Secretaria general, que engloben els diferents àmbits de la nostra activitat sindical:

Territorialment ens organitzem en 7 sindicats intercomarcals i àmbits funcionals d’Indústria que ens permeten desenvolupar un sindicalisme de proximitat i de referència, a més de ser una important eina d’informació i participació que ens permet situar CCOO al territori. La nostra estructura territorial és la següent:

Sindicats intercomarcals i àmbits
  • Sindicat Intercomarcal de CCOO d’Indústria del Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia – Garraf (@FICCOOBLLPAG)
  • Sindicat Intercomarcal de CCOO d’Indústria del Vallès Occidental – Catalunya Central, que abasta les comarques del Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà i el Moianès (@CCOOIndvocccatc)
  • Àmbit Funcional de CCOO d’Indústria del Barcelonès (@FICCOOBCNES)
  • Sindicat Intercomarcal de CCOO d’Indústria del Vallès Oriental – Maresme – Osona (@Industvormaros)
  • Sindicat Intercomarcal de CCOO d’Indústria de Tarragona (@TarragonaCcoo)
  • Sindicat Intercomarcal de CCOO d’Indústria de Girona (@industriagiccoo)
  • Àmbit Funcional de CCOO d’Indústria de Lleida

També ens organitzem a les empreses a través de les seccions sindicals d’empresa i les seccions sindicals intercentres o interempreses. Actualment, tenim 249 seccions sindicals legalment constituïdes als nostres sectors d’activitat.