Òrgans de direcció

En el marc del 3r Congrés de CCOO d’Indústria de Catalunya, celebrat els dies 21 i 22 d’abril de 2021, s’han renovat i redefinit els òrgans de direcció de la federació, que són els següents:

Comissió Executiva

Està formada per 12 persones i està previst que es reuneixi quinzenalment amb caràcter ordinari.

Jose Antonio Hernandez

José Antonio Hernández

Secretari general

@hermajoan

Estefania Navarro

Estefania Navarro

Secretària de Formació Sindical i Eleccions Sindicals

@enavarrovormar

Pedro De La Fuente 2

Pedro de la Fuente

Cadena de valor de béns intermedis

@PeredelaFuente

Elisabeth Jimenez

Elisabeth Jiménez

Secretària de la Dona i Polítiques LGTBI

@Eli200011973

Manuel Gomez

Manuel Gómez

Secretari d’Assessorament, Inspecció i TLC

@manuelgomezgar5

Antonia Minana

Antonia Miñana

Secretària de Política Industrial

@aminanaindustr1

Raul Lopez

Raúl López

Secretari d’Afiliació i Seccions Sindicals

@caramchico

Anna Nunez

Anna Núñez

Coordinadora de l’Àmbit funcional de CCOO d’Indústria del Barcelonès

@annanunezv

Jose Juan Marin

Josep Rueda Martínez

Secretari d’Acció Sindical

@RuedaJruedaM

Javier Rubio

Javier Rubio

Secretari de Negociació Col·lectiva

@JavierRubioRub2

Juan Carlos Serrano

Juan Carlos Serrano

Cadena de valor de matèries primeres

@Juanky14Abril

Bernat Villaroya

Bernat Villarroya

Secretari d’Organització

@bernat_vg

Organigrama de responsabilitats de la Comissió Executiva

Comitè federal:

Es constitueix com a òrgan per a la direcció de CCOO d’Indústria de Catalunya. Està format per la Comissió Executiva més els secretaris generals dels sindicats intercomarcals i el coordinador de l’àmbit funcional de Lleida, més una persona per cada una de les seccions sindicals titulars i suplents al Consell Nacional de la CONC, més les seccions sindicals que la Comissió Executiva consideri oportú convidar a cada reunió en funció dels temes a tractar.

 1. Hernández Maertínez, José Antonio
 2. Boiza López, Miguel Ángel
 3. Campo Esteban, Ventura
 4. Carmona Contreras, Pedro
 5. Caurín Pérez, David
 6. Chicano Sánchez, Carlos
 7. De la Fuente Cano, Pedro
 8. Díaz Montesinos, Tomás
 9. Gómez García, Manuel
 10. Guerrero Lamas, Rafa
 11. Jiménez Rodríguez, Elisabeth
 12. López López, Raúl
 1. López Pecho, Jesús
 2. Miñana Luque, Antonia
 3. Navarro Ale, Estefania
 4. Navarro Fernández, Yolanda
 5. Núñez Vílchez, Anna
 6. Priego Rodríguez, Cristina
 7. Rubio Rubio, Javier
 8. Rueda Martínez, Josep
 9. Ruiz Carrillo, Elena
 10. Ruiz Vidal, Marc
 11. Serrano Hernández, Juan Carlos
 12. Villarroya Garcia, Bernat

Consell:

És el màxim òrgan de direcció de la federació i es reunirà de forma ordinària cada 4 mesos. La seva composició atendrà als següents criteris de distribució:

 • Comissió Executiva (12)
 • SG/coordinador territoris Indústria (6)
 • Representants de les seccions sindicals del Comitè Federal (4)
 • Representant de Joves (1)
 • Representació territorial (83)

Llistat dels membres del Consell

Consell de Seccions Sindicals (òrgan de participació).

Està format per la Comissió Executiva, el Comitè Federal, la persona responsable de Joves, la persona coordinadora del sector del Camp i les seccions sindicals més representatives que estiguin constituïdes i que comptin amb 50 o més persones afiliades o amb una afiliació de més del 40 % de la plantilla. Es reunirà de forma ordinària cada 6 mesos.

Òrgans de direcció territorials

A CCOO d’Indústria també tenim diversos òrgans de direcció territorials que podeu consultar a continuació