Signat el Conveni del cava i vins escumosos de Catalunya per al període 2021-2025

Avui s’ha signat el Conveni del sector del cava i vins escumosos de Catalunya per al període 2021-2025, en els termes del preacord assolit el passat 27 de març, després de més de dos anys de negociacions. CCOO d’Indústria de Catalunya, que té el 95 % de la representació del sector, valora positivament l’acord signat, amb el qual es garanteix el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector, així com la millora de la conciliació de la vida laboral i la personal.

Amb la signatura d’aquest conveni es consolida una tercera paga extraordinària per a tots els treballadors i treballadores. Per als anys 2021 i 2022, aquesta paga serà de 1.750 € en forma d’increment lineal.

En matèria econòmica s’ha pactat un increment salarial d’un 3 % per als anys 2023, 2024 i 2025, que s’aplicarà sobre tots els conceptes salarials, inclosa la paga extraordinària de conveni. A més, s’incorpora una clàusula de revisió salarial al final de la vigència que pot arribar fins a un 1,5 % (amb un total d’increment del 14,93 %), en cas que la suma dels IPC dels anys 2022, 2023, 2024 i 2025 superi el 13,43 %. 

Això significa que, en 5 anys, les persones que treballen al sector tindran uns increments salarials d’entre un 16 i un 20 %, més la revisió salarial.

Un altre aspecte destacat del nou conveni és que es limita la utilització de la distribució irregular de la jornada o la flexibilitat horària fins a un màxim de 40 hores, la qual cosa suposa una millora considerable respecte del màxim de 178 hores que marca la normativa vigent.

Amb la signatura d’aquest conveni, ja no queda cap conveni pendent de negociar al sector, després que ja s’hagin signat els convenis d’empresa de Freixenet i de Codorniu.