S’arriba a un acord amb l’ETT Aldia que garanteix la seguretat i les condicions laborals dels temporers contractats al Grup ESPAX

La pressió sindical de CCOO ha permès resoldre la situació

Gràcies a la pressió sindical de CCOO, avui s’ha tancat un acord amb l’ETT Aldia amb el qual es garanteix l’ocupació, la seguretat i les condicions laborals dels temporers contractats a través seu a les finques que el Grup ESPAX té al municipi de Soses (Segrià). CCOO valora positivament l’acord assolit, ja que finalment l’empresa ha entrat en raó i s’ha pogut donar resposta a les reivindicacions d’aquests treballadors i treballadores.

Amb aquest acord, gairebé totes les persones afectades han recuperat la feina i s’estableix que se’ls pagarà el salari mínim interprofessional i s’ajustarà la seva relació laboral a allò establert en el Conveni agropecuari de Catalunya.

L’acord també recull que l’empresa es farà càrrec del subministrament dels equips de protecció individual, especialment aquells relacionats amb la protecció davant de la pandèmia de la COVID-19. L’empresa també es compromet a complir els protocols laborals i de sanitat establerts per les administracions pel que fa a l’ocupació dels allotjaments de les persones temporeres i es garanteix que tindran aigua potable.

La lluita de CCOO en defensa dels drets d’aquestes persones ha permès desencallar la situació i donar resposta a les seves necessitats. Recordem que CCOO havia presentat una denúncia contra l’ETT Aldia davant la Inspecció de Treball per greus infraccions en matèria laboral i de seguretat dels temporers contractats.

CCOO seguirà treballant per garantir la seguretat i les condicions de treball de totes les persones temporeres contractades per a la campanya agrària de 2020. Per aquesta raó, CCOO ha demanat i està a l’espera que es convoqui la mesa de seguiment de la campanya agrària, liderada per l’Administració, per prevenir que no es tornin a donar altres casos com aquest.