CCOO denuncia que Robert Bosch ha incomplert els compromisos assumits amb la representació dels treballadors i treballadores a la mesa de reindustrialització de la planta de Castellet

CCOO d’Indústria de Catalunya denuncia que Robert Bosch ha incomplert els compromisos assumits amb el comitè d’empresa en el marc de l’acord de la mesa de reindustrialització de la planta de Castellet, deixant totalment desprotegits els seus treballadors i treballadores. Aquesta desvinculació unilateral de l’acord per part de la multinacional suposa un acte d’irresponsabilitat davant tots els actors que han intervingut en aquest procés.

La tardor de 2021 es va arribar a un acord sobre l’ERO presentat per Robert Bosch per al tancament de la planta de Castellet, que deixava les 300 persones que tenia en plantilla a l’atur. A l’acord final es va incloure una clàusula per a la constitució d’una mesa tripartita entre empresa, sindicats i Administració, per reindustrialitzar els terrenys amb l’objectiu d’atreure inversors que poguessin iniciar una nova activitat industrial a les antigues instal·lacions de Robert Bosch, donant prioritat als treballadors i treballadores que havien estat acomiadats.

En aquest acord les parts es comprometien que l’arribada d’un nou inversor havia de garantir l’ocupació durant almenys 3 anys i oferir una garantia salarial d’un 20 % per sobre del conveni de referència, a més del compromís de contractació preferent dels treballadors i treballadores de l’antiga Robert Bosch.

Fruit del treball que ha fet durant mesos la mesa de reindustrialització, de la qual CCOO forma part, l’empresa GCR es va fer càrrec de la planta de Bosch Castellet. CCOO ha estat demanant durant mesos una reunió amb els representants del nou inversor per traslladar-li els acords sobre les condicions laborals. Finalment, GCR ha comunicat que no han signat cap clàusula sobre garanties laborals amb Robert Bosch, malgrat que la multinacional alemanya estava obligada a incorporar aquestes clàusules a l’acord amb el nou inversor.

Davant d’aquesta situació, CCOO persistirà en aquest tema perquè entén que l’aplicació d’una mesura traumàtica com és el tancament de la planta, que ja de per si deixava la plantilla afectada en una situació precària, va quedar atenuada amb l’esforç de trobar una solució laboral mitjançant un procés de reindustrialització que, a més, tenia unes garanties per als treballadors i treballadores.

Així mateix, CCOO traslladarà als seus serveis jurídics aquesta situació per veure quines opcions tenim davant aquest engany de la multinacional, que afecta no només els sindicats, sinó també la Generalitat i els municipis afectats, com a parts signants de l’acord de la mesa de reindustrialització.