CCOO aconsegueix que se signin les taules salarials del Conveni estatal de les indústries càrnies, amb un augment que frega el 9 % per a 2023

Aquest dilluns, 6 de febrer, la Comissió Paritària del Conveni estatal de les indústries càrnies ha signat al SIMA (Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge), les taules salarials per al 2023 i els annexos de caràcter econòmic. Aquesta signatura, en compliment del conveni signat el 20 de desembre de 2021 suposa un augment del 8,95 % a partir de l'1 de gener de 2023 respecte els salaris actualment percebuts.

Aquesta important i merescuda pujada salarial comporta que les nòmines de les persones que treballen al sector carni els permetin fer front a les fortes pujades de les hipoteques i dels preus, ja que la majoria d'empresaris estan repercutint en el preu final tots els costos per mantenir o incrementar els seus  beneficis.

La pujada del salari base ronda de mitjana els 2.000 euros a l'any, variant en funció de la categoria. Una pujada que es nota encara més atès que el percentatge d'augment és proporcional als plusos del conveni (productivitat, nocturnitat, borsa de vacances, psp, etc.)

D'altra banda, cal tenir en compte també el fort impacte de la mesura atès que el Conveni estatal de les indústries càrnies afecta més de 110.000 persones treballadores al conjunt de l'Estat, de les quals poc més de 25.000 a Catalunya.

També volem recordar que les patronals càrnies ens van remetre una proposta a començament d'any per renegociar a la baixa els increments salarials pactats. Una proposta que va tenir una resposta de rebuig total per part de CCOO, sindicat amb majoria absoluta a la taula de negociació, ja que, els convenis col·lectius sectorials estan per complir-se, igual que compleixen les persones treballadores cada dia als seus llocs de treball .

En definitiva, queda més que demostrat que el conveni signat i liderat des del principi fins al final per CCOO va ser tot un encert. Només catorze mesos després de la firma, els salaris ja han augmentat un 15,70 %.