Assolit un principi d’acord en el Conveni de preparats alimentaris i productes dietètics de Catalunya

Els sindicats CCOO d’Indústria, UGT-FICA i la patronal del sector han arribat avui a un principi d’acord sobre el Conveni de preparats alimentaris i productes dietètics de Catalunya. CCOO d’Indústria valora positivament el preacord assolit, amb el qual s’ha trobat l’equilibri per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector i es milloren els permisos.

Les parts han pactat una vigència de 3 anys (2022-2024) i han acordat uns increments salarials d’un 3,7 % per a aquest any, un 3,5 % per al 2023 i un 3 % per al 2024. També s’incorpora una clàusula de revisió salarial al final de la vigència, amb un límit del 13,5 %. A més, s’ha acordat una quantitat lineal de 100 euros per a tota la plantilla que es pagarà el gener del 2023.

Un altre aspecte destacat del preacord és que els permisos retribuïts s’iniciaran en dia laboral i s’incorporen 4 permisos a l’any per a consulta mèdica de 3 hores. També s’estableix una ajuda escolar de 75 euros.

Aquest preacord ha estat possible gràcies a la pressió de la vaga convocada al sector per als dies 22 i 24 de novembre, que ha quedat desconvocada amb la consecució de l’acord.