ONCE

Once Persona Invident Amb Gos Pigall

CCOO, com a primer sindicat de Catalunya, té representativitat a l’ONCE, on atenem, defensem els treballadors i treballadores en la seva feina.

L’ONCE és una Corporació de Dret Públic de caràcter social i de base associativa, a la qual poden afiliar-se les persones cegues o deficients visuals espanyoles admeses estatutàriament en ella. Per tal de donar compliment als seus fins, els recursos econòmics procedeixen de la venda de joc social.

La plantilla està formada per uns 23.000 empleats i empleades a tot Espanya dels quals el 33% són dones. El percentatge de persones que presenten discapacitat és al voltant del 88%.

Actualitat sobre el sector