EL TEU VOT per a continuar AVANÇANT

Eleccions municipals i autonòmiques 28M

Des de CCOO hem considerat el nostre deure assenyalar quins són els principals problemes i prioritats per a la classe treballadora de cara a la cita electoral, a més de la necessitat que els treballadors i les treballadores acudeixin de manera massiva a les urnes.

El marc actual es caracteritza per un augment de la carestia de la vida, especialment per la pujada de preus dels aliments i de l’energia. Aquest increment no sols es deu a l’efecte de la crisi del coronavirus i de la guerra d’Ucraïna, sinó també, i en part, a una exagerada pujada dels beneficis empresarials que afecta directament les condicions de vida de la majoria de la ciutadania. A tot això, cal afegir un desigual repartiment de la riquesa generada pels treballadors i treballadores al nostre país, i la pujada dels lloguers i dels tipus d’interès de les hipoteques.

Davant aquesta realitat, és necessari que les comunitats autònomes assumeixin el seu paper principal sobre les àmplies competències que tenen i prenguin mesures per a pal·liar els efectes sobre les rendes dels ciutadans i ciutadanes, impulsant polítiques socials i de millora dels serveis públics; i complementat les mesures econòmiques posada en marxa pel Govern de l’Estat (noves prestacions, bons socials, baixades d’IVA a productes bàsics i aliments…).


Al mateix temps, cal posar el focus sobre el risc de reculada democràtica que sofrim a Espanya amb la presència institucional de la ultradreta i la seva capacitat per a arrossegar a altres forces conservadores. L’entrada de l’extrema dreta en governs autonòmics és un fet i un perill per als propis espais democràtics.
Allí on estan promouen iniciatives que són un atac directe als drets de les dones i a una convivència democràtica i plural, com ha ocorregut amb l’eliminació inèdita d’espais de participació aconseguits pel diàleg social, o el revisionisme entorn de les lleis de memòria històrica que no deixen de ser intents de ruptura de la convivència democràtica del nostre país.


El resultat d’aquestes eleccions ha de servir de dic de contenció per a l’extrema dreta i com a defensa de la tolerància i l’enteniment, enfront d’aquells partits que intenten dur a terme una involució en les nostres vides.
És el nostre deure com a societat impedir que en aquest país hi hagi una marxa enrere respecte als drets i llibertats. Davant l’amenaça que representen aquestes organitzacions d’ultradreta, hem de posar com a primer baluard de convivència la concertació social. Les forces democràtiques que es presentin a aquests comicis han de comprometre’s amb el diàleg amb els agents socials i les organitzacions que componen la societat civil.


Des de CCOO entenem que aprofundir en polítiques de privatització dels serveis públics, especialment en les polítiques educatives i sanitàries, i la descapitalització dels recursos públics de les Administracions és un altre atac a la convivència de la ciutadania, que arremet contra els principis de solidaritat, contributividad i repartiment que sustenta el nostre Estat Social.


El 28M hem d’expressar de manera contundent, tant des de les empreses com als carrers i en les institucions, el nostre suport a les polítiques que enforteixen els serveis públics fonamentals per a la societat, com la sanitat, l’ensenyament o la dependència. Polítiques que inverteixin a lluitar contra la pobresa i la desigualtat, que actuïn sobre l’accés a un habitatge digne; que defensin les polítiques d’igualtat i promoguin la convivència; que apostin per una transició ecològica i una transformació digital inclusiva que enforteixin la cohesió social i territorial. I tot el anterio, amb una fiscalitat justa i progressiva que permeti tenir recursos suficients i garantir el desenvolupament de les polítiques del nostre Estat Social, tant en l’àmbit autonòmic com en el municipal.


Des de CCOO continuem apostant pel diàleg social i la mobilització, i fem una crida als treballadors i treballadores perquè el pròxim 28 de maig les urnes s’omplin de vots a les forces compromeses fermament amb els serveis públics i amb les llibertats i drets de la ciutadania, perquè es tradueixin en governs locals i autonòmics de progrés.