Per la reconstrucció social i nacional de Catalunya

CCOO davant les eleccions al Parlament del 2021

CCOO aposta per posar les persones al centre, pensant sempre en la millora de les condicions materials i culturals de vida de la gent i en les generacions futures. En aquest sentit, hem elaborat 255 propostes en clau de reconstrucció social i nacional, articulades sobre 7 eixos: treball digne, democràcia econòmica i igualtat d’oportunitats; reindustrialització, digitalització i canvi de model productiu; sostenibilitat, nou model energètic i contra el canvi climàtic; igualtat de gènere, contra la discriminació d’opció o identitat sexual; serveis públics, drets socials i fiscalitat contra les desigualtats; educació, cultura i esport i propostes per un país cohesionat en el diàleg, la llibertat i la democràcia.

El sindicalisme confederal i de classe, com a agent sociopolític, ha de participar i implicar-se en aquesta contesa electoral, des de la seva independència, però en cap cas indiferent, ni neutral davant la situació actual.

CCOO seguim compromesos amb el progrés social de la classe treballadora en la promoció i millora de les polítiques contra les desigualtats, l’atur, la precarietat, des de la reflexió, capacitat de proposta i acció sindical transformadora.

Per la reconstrucció social i nacional de Catalunya

CCOO davant les eleccions al Parlament del 2021

Gener del 2021