Aula de formació Joan Garcia-Nieto

Joan Garcia Nieto

L’aula Joan García – Nieto és un espai formatiu i de reflexió en temes sindicals i sociolaborals, que organitza una sèrie d’activitats (xerrades, debats, premis, vídeo-fòrums, visites culturals) adreçades al conjunt de la ciutadania en general i als treballadors i treballadores de la comarca en particular.

Un espai ideat i gestionat per la gent jove que ha trobat en CCOO del Baix Llobregat el seu referent sindical i que des del debat i l’intercanvi d’opinions, experiències i posicionaments, esperem sigui un instrument d’aprenentatge en qüestions d’interès social i sindical, amb la resta de persones i entitats interessades en els temes proposats.

L’Aula de formació “Joan N. García-Nieto” porta el nom d’una destacada figura social en la nostra comarca, que a més del seu compromís amb els més desafavorits, va tenir un clar compromís amb el moviment sindical de classe, representat per les CCOO del Baix Llobregat.

Joan N. García-Nieto fou el primer secretari de Formació Sindical de CCOO del Baix Llobregat i va impulsar definitivament l’escola de formació 1r de Maig.

Aquest espai, en definitiva es reclama hereu d’aquella enriquidora experiència per a molts treballadors i treballadores i sindicalistes del Baix Llobregat.