Fòrum Social del Baix Llobregat

Logo Fsbll

El Fòrum Social del Baix Llobregat (FSBLL), és una aliança de forces polítiques i socials que té com objectius prioritaris la Justícia Social, la defensa dels Drets Socials, Civils i Polítics, el manteniment del Estat del Benestar i la millora de les condicions de vida de les ciutadanes i ciutadans del Baix Llobregat.

Tot això es concreta en la defensa del treball digne, l’atenció a la dependència, l’habitatge digne, l’educació i la sanitat pública, gratuïta i universal, així com una defensa inequívoca dels Serveis Públics de qualitat i d’accés universal.

També són de la seva competència l’anàlisi, avaluació i posicionament polític del FSBLL envers aquelles qüestions que puguin ser d’interès i que així es decideixi.

En formen part les organitzacions socials, veïnals, polítiques i sindicals progressistes més representatives de la comarca del Baix Llobregat.