CCOO Anoia denuncia que continua el col·lapse a l’FP

400 alumnes es poden quedar sense dret a la formació a Igualada

Comissions Obreres va denunciar el curs passat l’esclat d’una crisi d’oferta de places públiques de Formació Professional (FP) causada per la manca de previsió del Departament d’Educació.

Es tracta d’una manca de places estructural que va deixar prop de 30.000 sol·licituds per atendre a tota Catalunya, augmentant el risc de segregació i d’abandonament escolar prematur (quan la mitjana en els cicles formatius de grau mitjà és del voltant d’un 40%) per l’assignació d’estudis no desitjats. Va abocar a molts joves a haver de pagar pels estudis professionals, quan s’ho van poder permetre i van trobar plaça a centres privats.

Davant d’aquesta situació, el Síndic de Greuges ja va alertar que, només en els cicles formatius de grau mitjà, seguien quedant desateses més de 10.000 sol·licituds i que 13.000 alumnes iniciarien el curs en grups amb sobreràtios.

En el cas particular d’Igualada, el Milà i Fontanals, com a institut d’FP de referència, va patir una situació en la qual la mala gestió i previsió del departament d’Educació va deixar més de 250 alumnes sense dret a la formació pública reglada, mentre molts altres van haver de cursar un batxillerat, opció que no formava part de les seves opcions de preinscripció ni del seu informe orientador del final d’etapa de l’ESO.

Enguany, la manca de places disponibles s’ha fet encara més palesa i la xifra d’alumnes que es trobaran en la mateixa situació voreja els 400. Hi ha hagut, a última hora, una petita ampliació de places disponibles, amb l’increment d’un grup a l’Institut Guinovarda de Piera i un altre a l’INS Milà i Fontanals, però que no respon, ni de bon tros, a la reivindicació d’augment de l’oferta per a l’Anoia que des de ja fa temps fan totes les entitats del món social, econòmic i educatiu del territori, entre les quals hi ha CCOO. Val a dir que, a més, bona part de les persones afectades corresponen a aquelles que ja van quedar excloses per manca de places en cursos anteriors. Aquest any van canviar les prioritats d’accés a la formació professional de grau mitjà en les preinscripcions, atorgant aquesta prioritat a l’alumnat d’ESO i menor de 18 anys.

La gestió d’aquest problema, sobretot als centres que concentren bona part de l’oferta formativa d’FP, com és el cas del Milà i Fontanals, ha passat per augmentat un 10% les ràtios dels grups de primer curs de grau mitjà i superior, acció que va en detriment del servei i la qualitat en l’ensenyament. A més, amb l’agreujant de fer-ho carregant tot el pes de la mesura sobre l’equip humà dels centres, i sense dotar-los de més recursos personals per a la gestió d’aquest increment. El fet és especialment greu, ja que des dels diferents àmbits socials, econòmics i educatius de la comarca s’havia avisat d’aquesta situació, que es repeteix, i en augment, durant els darrers tres anys. Aquesta renúncia inèdita i inexplicable per part del Departament d’Educació a organitzar, planificar i resoldre la manca d’oferta de places dels estudis de formació professional de la comarca, no es pot tornar a repetir.

Aquest canvi de procediment de gestió de les llistes d’espera als cicles formatius de grau mitjà, amb la novetat de l’assistència presencial al centre el 26 de juliol, quan tota la gestió prevista era telemàtica, no havia estat anunciada prèviament ni a les famílies ni als alumnes ni als centres. Alhora es requereix als centres, en diferents dates del mes de juliol, una exhaustiva recollida de dades del procés de preinscripció i matrícula dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Es tracta d’una nova improvisació d’última hora del Departament d’Educació, renunciant a un procediment telemàtic, sense comptar amb les comissions de garanties d’admissió i fent recaure tota la feina en els centres d’FP quan es troben més mancats de personal i mitjans.

CCOO va defensar durant el curs una proposta consensuada amb la part social dins el document  “Proposta de criteris de planificació de l’oferta de Formació Professional FPCAT 365”, on es destacava la importància de l’orientació prèvia a les diferents etapes educatives que permetés gestionar un augment ordenat de places a l’FP, preveient-ne la demanda a cada grau formatiu i atenent-ne el creixement detectat.

En aquesta proposta el sindicat demana que es pressupostin els 15 milions d’euros de fons europeus a la creació del que podien haver estat gairebé 8.000 noves places públiques, per a solucionar un mal endèmic de la nostra FP els darrers cursos: la manca d’accés possible als cicles més demandats si es ve de l’ESO, dels CFA o per a l’alumnat major d’edat.

Davant tot aquest desgavell, CCOO continua pressionant, conjuntament amb les institucions i agents socials i polítics de la comarca, per situar propostes de solució als problemes crònics dels centres d’FP.

I per continuar defensant l’FP catalana, CCOO s’adreçarà al  Síndic de Greuges de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes per fer seguiment dels recursos destinats a la creació de noves places de FP. Com a país no ens podem permetre ni un curs més on molts alumnes quedin fora d’estudis professionalitzadors que els permetin accedir a un lloc de treball, en un moment en què els sectors productius de l’Anoia i de tota Catalunya reclamen potenciar aquesta formació que tant necessiten les empreses.