Trobada ODS a CCOO BLLAPAG

Cornellà, 21 d’octubre a CCOO Cornellà.

Sessio Bllapag Ods 1