Jornada d’Inspecció de Treball i Salut Laboral

Cornellà, 13 de desembre de 10 a 13h, a la sala d’actes de CCOO, ctra.d’Esplugues, 68

Jornada Inspecció Treball