Desconvocada la vaga indefinida a Coveright, davant la proposta d’acord plantejada en la mediació

Els treballadores i treballadores de Coveright Surfaces Spain (Martorelles) han acceptat per majoria la proposta plantejada ahir per l’empresa en la reunió feta amb la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya i han decidit desconvocar la vaga indefinida que havien d’iniciar avui.

CCOO d’Indústria de Catalunya valora positivament el desbloqueig de la situació, ja que l’empresa, finalment, ha fet marxa enrere en les seves intencions de fer una retallada salarial del 20 % i, en compliment de la sentència del TSJC, farà el reemborsament del 16,5 % de retallada salarial que va aplicar a la plantilla el 2020, de manera fraccionada a partir del mes de març d’enguany.

La proposta de l’empresa, per afrontar l’actual situació econòmica de la companyia, planteja una reducció salarial del 8 % per al conjunt de la plantilla, garantint en tots els casos el salari que marca el Conveni general de la indústria química, i una congelació salarial per als anys 2022 i 2023. Aquesta mesura és temporal i reversible, en funció dels beneficis de l’empresa i, en aquest cas, la recuperació seria amb efectes retroactius.

Quant a l’antiguitat, també s’aplica la reducció del 8 %, es congela la ja generada i es proposa que a partir d’ara s’apliqui el càlcul que estableix el Conveni general de la indústria química. La proposta també preveu mantenir les ajudes escolars i la pòlissa d’assegurança col·lectiva.

En cas que durant els període 2022-2024 es produís alguna extinció de contracte, les indemnitzacions tindrien en compte el 100 % del salari abans de la retallada aplicada.