Signat el Pacte d’eficàcia limitada: III pacte d’eficàcia limitada CESOCAT (Catòlics)

El 22 de desembre de 2023, es va celebrar la signatura de l’III PACTE D’EFICÀCIA LIMITADA PER ALS CENTRES ADSCRITS A L’ASSOCIACIÓ PATRONAL CESOCAT (abans denominada CENTRES SOCI-SANITARIS CATÒLICS DE CATALUNYA)

En el redactat del Pacte, ratificat en el TLC el 5 de gener de 2024, s’ha millorat el llenguatge inclusiu i l’adequació a la legislació vigent.
A continuació, us fem un resum dels principals novetats.