Resposta a la proposta mediadora (XHUP)

Ahir, 21 de juny, CCOO vam comunicar al mediador del Departament d’Empresa i Ocupació que, atenent a la voluntat dels treballadors i treballadores, manifestada en les consultes que juntament amb UGT vam convocar als centres de treball del sector, no acceptàvem la seva proposta mediadora. UGT es va manifestar en el mateix sentit. De les patronals, únicament ACES hauria acceptat la proposta. Ara, el mediador comunicarà el resultat de la mediació al president de la Comissió Negociadora, que, previsiblement, convocarà una reunió.

CCOO demanarem la pròrroga del Conveni mentre continua la negociació; si aquesta pròrroga no és acceptada per les organitzacions patronals, el conveni perdrà la vigència el dia 8 de juliol.

Barcelona, 22 de juny de 2013

Document resposta proposta mediadora

Acta resposta proposta mediadora 21-6-13