Les organitzacions sindicals i la patronal confirmen la signatura del II Conveni estatal de Centres i de Serveis Veterinaris

Les organitzacions que confirmen la signatura avui, 11 de desembre, en un acte protocol·lari, constitueixen a més la Comissió Paritària, acordant la presidència i la secretaria, el reglament de funcionament, el calendari de les següents reunions i les persones que conformaran la Comissió Paritària de Formació.

Coincidint amb la constitució de la Comissió Paritària del II Conveni estatal de Centres i de Serveis Veterinaris, l’organització empresarial CEVE i els sindicats CCOO, FETICO i UGT procedeixen a confirmar a través d’un acte protocol·lari la signatura de l’II Conveni estatal de Centres i de Serveis Veterinaris, que es va dur a terme el passat 25 de juliol de 2023.

Aquest conveni, que afecta més de 35 mil persones treballadores, s’acorda després d’una intensa negociació que es va prolongar durant gairebé 10 mesos des de la constitució de la taula negociadora el passat 21 d’octubre.

Després d’aquest acte, celebrat avui, 11 de desembre de 2023, les organitzacions citades constitueixen la Comissió Paritària, acordant la presidència i la secretaria, el reglament de funcionament, el calendari de les següents reunions i les persones que conformaran la Comissió Paritària de Formació.

Les organitzacions sindicals es comprometen a vetllar pel bon funcionament de la Comissió Paritària, amb la qual es contribueixi a resoldre adequadament les sol·licituds d’interpretació que es presentin i per consegüent, a propiciar el compliment de l’articulat del conveni en els centres de treball.