La FSS-CCOO enforteix els seus compromisos sindicals en la lluita contra la LGTBI+fòbia en els entorns laborals sanitaris i sociosanitaris

La FSS-CCOO commemora el 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI+fòbia, donant a conèixer les seves línies de treball i enfortint el compromís del seu actiu sindical en la lluita contra aquesta xacra social i en l’erradicació de tota forma de discriminació contra les persones LGTBI+ en els entorns laborals sanitaris i sociosanitaris. Entre les seves accions, presenta el prospecte ‘Fobidina, 1 al dia en horari laboral’, el punt LGTBI+ de la FSS-CCOO, el manual sindical sobre la Llei 4/2023 en els aspectes d’aplicació dels seus àmbits federals i el programa de la seva I Trobada LGTBI+ els dies 18 i 19 de maig de 2023, a Madrid.

Sovint, les conductes fòbiques cap a les persones LGTBI+ que persisteixen en la societat es traslladen als nostres àmbits més pròxims. Per aquesta raó, els espais de treball no estan exempts de ser espais lliures de discriminació per motius d’orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere, característiques sexuals i diversitat familiar.

Segons les dades ofertes per l’Eurobaròmetre sobre discriminació a la Unió Europea, de setembre de 2019, el 14% de les persones enquestades a Espanya se sentirien incòmodes treballant amb persones LGB i el 19% amb persones trans.

L’informe de l’Agència Europea de Drets Fonamentals ‘Un llarg camí per recórrer per a la igualtat LGBTI’ en la seva enquesta dirigida a persones LGTBI, conclou, en matèria d’ocupació, que: Una de cada quatre persones enquestades oculten ser LGBTI en el treball; dos de cada deu es van sentir discriminades en el treball durant l’any anterior a l’enquesta; una de cada deu es va sentir discriminada en buscar treball durant l’any anterior a l’enquesta i que només l’11% dels casos més recents de discriminació es van denunciar a l’organisme d’igualtat del país o a alguna altra organització.

Tenint en consideració aquesta realitat estadística, la FSS-CCOO, com a organització sindical més representativa en el conjunt dels àmbits laborals dels sectors sanitaris i sociosanitaris, i mantenint el seu compromís en la defensa i avanç dels drets i llibertats de les persones LGTBI+, fa públiques les seves línies d’acció per a integrar i reforçar la perspectiva LGTBI+ en la labor sindical diària del seu actiu sindical a tots els nivells i, especialment, per a combatre i erradicar les conductes fòbiques cap a les persones LGTBI+ i cap a la diversitat familiar, coincidint amb el 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI+fòbia.

Entre elles, i tenint en compte l’impacte que ha suposat la publicació en BOE de la Llei 4/2023 per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI el passat 1 de març, la FSS-CCOO ha elaborat un manual per al conjunt del seu actiu sindical, de manera que es pugui incorporar a la resta d’eines amb les quals ja compten les seves delegades i delegats en matèria d’igualtat, a fi de facilitar la comprensió i abast de la Llei sobre l’atenció sanitària a persones del col·lectiu, les mesures per a enfrontar la discriminació laboral per orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, les característiques sexuals i la diversitat familiar, les mesures en matèria de negociació col·lectiva, i d’unes altres que aconsegueixen a les administracions públiques.

Així mateix, ha dissenyat un prospecte per a presentar la seva nova ‘fórmula farmacèutica’, Fobidina, 1 al dia en horari laboral, per a sensibilitzar des d’un vessant pedagògic sobre l’impacte de la LGTBI+fòbia sobre les persones que la sofreixen des de conductes subtils o xarxa flags fins als comportaments clarament fòbics cap a les persones LGTBI+ en l’entorn laboral. Així mateix, el prospecte recull les eines amb les quals dotem al nostre actiu sindical per a integrar la perspectiva LGTBI+ en la seva labor diària al costat del compromís d’establir punts LGTBI+ en els locals i seccions sindicals de la nostra estructura: espais on les persones LGTBI+ puguin expressar-se amb llibertat i de manera segura.

Finalment, és un orgull per a la FSS-CCOO anunciar la seva I Trobada LGTBI+ estatal que es desenvoluparà els dies 18 i 19 de maig de 2023 a Madrid i que consistirà en dues jornades de formació per al nostre actiu sindical centrades en l’anàlisi de la situació de les persones LGTBI+ en la sanitat des d’una perspectiva sindical i des de la salut i les cures i l’objectiu de les quals és enfortir el nostre compromís per combatre tota acció discriminatòria en l’àmbit laboral.