Increment retributiu ICS, nòmina d’Octubre 2023

Des de CCOO us informem que, a banda de la pujada salarial de l’any 2022 i 2023 fruit de l’Acord Marc per una Administració del
segle XXI signat per CCOO i UGT, donat que l’IPCA serà superior al 6% acordat, l’Administració es va comprometre a incrementar els
salaris amb un 0.5% addicional per aquest any.

Per tant, a la propera nòmina d’octubre 2023, les professionals de l’ICS, així com la resta de treballadors i treballadores de la resta de les Administracions públiques, veuran incrementat el seu salari en un 0.5% més, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2023.

A banda d’això i si PIB espanyol supera el 2.1%, hi haurà un increment addicional del 0.5% també retroactiu des de gener 2023,
tot i que es cobraria els primers mesos de 2024.
Recordem també que per al 2024 està previst un 2% de pujada salarial més un 0.5% addicional si no hem recuperat poder adquisitiu en aquests 3 anys.

Veure cartell

Increment retributiu
Increment Salarial Nomina Ocubre 2023