El Defensor del Poble es compromet amb ‘Salvemos la Atención Primaria’ a obrir una investigació sobre el funcionament d’aquest pilar fonamental del SNS

El Defensor del Poble, després de la reunió mantinguda el mes d’abril passat amb la plataforma ‘Salvemos la Atención Primaria’, formada per 115 organitzacions sindicals, professionals i socials, li ha remès un escrit en el qual revela que en l’actualitat està analitzant la millor manera d’abordar una investigació general sobre el funcionament de l’Atenció Primària de salut, que permeti detectar de la forma més encertada els problemes existents i les solucions que les Administracions haurien d’adoptar.

Aquesta plataforma celebra la predisposició d’aquesta institució, al mateix temps que exigeix que aquest compromís es materialitzi amb la major celeritat perquè urgeix una Atenció Primària de qualitat, accessible i per a tota la població.

Així mateix, el Defensor del Poble, en el seu escrit posa en relleu la seva preocupació per la situació, al mateix temps que es mostra sensible a les reivindicacions plantejades per ‘Salvem l’Atenció Primària’, i que es resumeixen en les següents:

 1. Garantir uns centres de salut oberts, accessibles, pròxims a tota la població i sense llistes d’espera.
 2. Donar prioritat a les consultes presencials per motius clínics. Les consultes telefòniques i telemàtiques hauran de tenir un paper no discriminatori per a persones majors o amb dificultats per a manejar les noves tecnologies.
 3. Recuperar el retallat en els últims anys, incrementant el pressupost, fins al 25% del total, augmentant un 10% el percentatge dedicat a l’Atenció Primària. En aquest sentit, caldria tenir en compte la gran variabilitat entre Comunitats, de manera que no es prevalgui a aquelles que han decidit destinar menys diners, ni es penalitzi als qui destinen més; per això, es precisa que l’esforç pressupostari sigui diferent en cada Comunitat i es reparteixi entre el Govern central i les Comunitats. Per a això, la necessària inversió suplementària hauria de repartir-se entre les Comunitats i el Govern al 50%, en les primeres de manera proporcionalment inversa als diners que actualment dediquen i en el Govern tenint en compte la població de cadascuna de les Comunitats.
 4. Quant als fons necessaris, les Comunitats han de canviar les prioritats de despesa i/o incrementar la recaptació de recursos propis (per exemple, la desaparició dels impostos de successions i patrimoni, i les rebaixes de l’IRPF). En el cas del Govern central existeixen els 1.088 milions d’euros pressupostats i no gastats en 2021 per a Atenció Primària, i els fons europeus, a més de la possibilitat d’aprovar una partida extra per a reforçar la Sanitat pública.
 5. Tot això permetria incrementar l’actual nombre de professionals d’Atenció Primària, uns 8.000 professionals de la Medicina i 15.000 professionals d’Infermeria, que ens acostarien a les mitjanes dels països del nostre entorn i que serien necessaris per a garantir uns centres de salut oberts, accessibles, que donin prioritat a les consultes presencials i pròxims a tota la població i sense llistes d’espera. Sense oblidar un increment d’almenys 10.000 professionals administratius per a les unitats d’atenció al pacient dels centres de salut i de la necessària incorporació de nous professionals als equips (Fisioteràpia, Matrones, Treball Social, Salut Mental, Logopèdia, Atenció precoç, Farmacologia Clínica…), ara no disponibles o només accessibles per derivació externa, i amb inaudites demores.
 6. Desenvolupar l’orientació comunitària en els centres de salut. L’orientació cap a la medicalització de la societat i la configuració actual dels equips comporta que l’Atenció Primària a vegades manqui de la capacitat per a desenvolupar determinats rols. Es fa necessari treballar amb els agents socials (associacions veïnals, ajuntaments, etc.) i aprendre a col·laborar amb ells en xarxa per a, per exemple, millorar l’atenció sociosanitària a persones majors i a altres grups vulnerables.
 7. Eliminar les traves d’accés a proves diagnòstiques i terapèutiques i incorporar una cartera de serveis òptima i homogènia en totes les Comunitats, de tal manera que Atenció Primària tingui accés a un catàleg complet de proves diagnòstiques en les mateixes condicions que la resta de les especialitats.
 8. Millorar la relació amb el nivell hospitalari, potenciar els processos assistencials com a base de l’atenció de salut, coordinats des de l’Atenció Primària, incrementant la seva capacitat resolutiva.
 9. Transformar les àrees de salut perquè es converteixin en l’espai per a la integració de totes les actuacions i activitats de salut. La població assignada a un centre de salut ha de fer-se sobre la base d’una distribució territorial en zones bàsiques de salut, la qual cosa garanteix l’equitat i afavoreix la incorporació i integració d’altres valors: comunitaris, culturals, educatius…I és que la proximitat a les persones possibilita el treball amb la comunitat.
 10. Garantir la participació i apoderament de la ciutadania per a la promoció de salut i la millora dels serveis sanitaris.
 11. Dotar a l’Atenció Primària dels recursos necessaris i suficients per a realitzar activitats formatives, docents i de recerca, per a aconseguir nivells d’excel·lència.