I Conveni dels centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut.

CCOO, UGT i les organitzacions patronals hem signat el I Conveni dels centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut. Amb algunes modificacions necessàries per adaptar-lo a la legislació vigent, el I Conveni recull el text del Conveni de la XHUP, al qual s’ha incorporat el contingut de la mediació a la qual van donar suport majoritari els treballadors del sector.

VEURE CONVENI